Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

Alias

Onveranderlijke aanduiding van een gegeven, vaak gebruikt voor technische referenties.

ALT-tag

Alternatieve tekst, ook wel alt-tekst genoemd.
Het is een korte beschrijvende tekst, gekoppeld aan een afbeelding en alleen zichtbaar in de broncode van de pagina.
De alt-tag omschrijft wat er te zien is op een afbeelding voor als de afbeelding niet zichtbaar is. Screenreaders lezen deze tekst voor. Decoratieve afbeeldingen (dat zijn de meeste) hebben geen alternatieve tekst nodig: een afbeelding is decoratief als je de pagina ook zonder de afbeelding te zien tekstueel begrijpt.

Archiefdatum

De archiefdatum is de datum waarop de pagina gearchiveerd wordt. Deze wordt ingesteld op de Plustab. Per implementatie is vastgesteld op welke wijze gearchiveerde pagina's getoond worden. Het is mogelijk dat zij op geen enkele manier op de site worden getoond. Een andere mogelijkheid is dat deze pagina's niet in de navigatie voorkomen, maar wel via de zoekfunctie worden gevonden.

Autorisatieprofiel

Bepaalt de rechten van een gebruiker in IPROX. Zie ook: Autorisatieprofielen

Beheeromgeving

Omgeving  in IPROX waarbinnen het site- en content-management plaatsvindt. Niet toegankelijk voor sitebezoekers.

Bewerkenscherm

Wanneer u in het structuurscherm een bestaande of zojuist aangemaakte pagina selecteert en vervolgens voor [Bewerken] kiest, dan verschijnt het bewerkenscherm. Het wordt ook redactiescherm genoemd. Zie ook: Het bewerkenscherm.

Bezoeker

Persoon die via een site informatie opvraagt of daarbinnen deelneemt aan interactieve elementen.

Broodkruimelnavigatie

De broodkruimelnavigatie geeft aan waar de pagina zich bevindt in de  sitestructuur. Ook wel sitepad genoemd.

Browser

Programma waarmee u internet of intranet pagina's bekijkt. In een browser kunt u ook met computerprogramma's zoals IPROX werken. Zie ook: Basisinrichting IPROX 4

Cache

Cache is een geheugen om tijdelijk de meest opgevraagde informatie, bestanden of pagina's op te slaan zodat deze sneller aan de gebruiker getoond kunnen worden.

CAPTCHA

Veld in een formulier om ervoor te zorgen dat het formulier door een persoon wordt ingevuld en niet geautomatiseerd door een computer. De afkorting staat voor: Completely Automated Turing Test To Tell Computers and Humans Apart.

De gebruiker krijgt dan een eenvoudige rekensom voorgelegd. De bezoeker mag een getal of een woord invoeren, beiden worden herkend.

CAPTCHA beveiligingsvraag som

Er is ook een optie om in plaats van de standaard captcha een meer geavanceerdere captcha in te zetten:  "reCaptcha v2"

Recaptcha v2

Dit kan door bij standaardveld Captcha te kiezen voor deze optie. Het resultaat wordt dan een vinkje wat je kan zetten voor "Ik ben geen robot"

Recaptcha in formulier

Wanneer deze optie nog niet aanwezig is in uw omgeving kunt u hierover contact opnemen met de IPROX helpdesk.

Container

Een verzameling van gelijksoortige content die tegelijkertijd in meerdere sites ontsloten kan worden. Deze verzameling heeft zelf geen eigen vormgeving. De pagina’s in een container krijgen hun vormgeving van de site waarin zij ontsloten worden. Zie ook: sites en containers.

Content

Alle inhoud van de website, bestaande uit o.a. teksten, grafische elementen en links naar documenten.

Cookie

Kleine hoeveelheid informatie die de server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek door de server wordt opgehaald.
Voorbeeld: indien het de bedoeling is dat een bezoeker maar één keer een stem mag uitbrengen in een Opiniepeiling, dan wordt dit geregeld door middel van een Cookie.

Default

Een door het systeem gepresenteerde standaardwaarde.

Dode link

Wanneer een gelinkte pagina niet meer gepubliceerd is, verdwijnt de link in de pagina waar de link aangemaakt is. De voorheen gelinkte tekst blijft staan. Links in lijsten verdwijnen wel. Bovendien genereert IPROX een dode link-waarschuwing. Zie ook: linkbeheer.

Vergelijk met: gebroken link. U kunt in IPROX zoeken op dode links.

Editor

De IPROX-editor of IPROX-werkbalk is een verzameling functies die u gebruikt voor de opmaak in HTMLvelden. IPROX-editor 4.4

E-mailnotificatie

Bericht dat door IPROX wordt gegenereerd en u bereikt via e-mail. E-mailnotificatie werkt alleen als uw e-mailadres in uw account is ingevoerd.

Front-end editing

De redacteur kan redactiewerk uitvoeren via de Live omgeving van de site. Hiervoor is een knop bereikbaar die voert naar een inlogscherm. Daarna kunnen de redactiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder tussenkomst van structuren en/of containers in IPROX. We noemen deze manier van redactievoeren Frontend-editing of Lightbox editing. Lees meer: Front-end editing in IPROX

Functie

Een functie is een benaming van een verzameling van één of meer taken. Zie ook: functiebeheer

Gebroken link

Een gebroken link is een externe link (verwijzing) die niet conform de webrichtlijnen is genoteerd of die niet meer naar de bedoelde pagina verwijst.  Zie ook: Functionaliteit rechterkolom: werklijsten.

Vergelijk met: dode link.

Gebruiker

Persoon die met IPROX werkt om pagina's en structuren te beheren. Deze persoon beschikt over een IPROX autorisatie met daaraan gekoppeld een of meerdere functies.

Google

Google is de meest gebruikte zoekmachine op het web. Het volgen van de richtlijnen voor trefwoorden vergroot de vindbaarheid in Google.

Herpubliceren

Administrators en Engineers mogen herpubliceren, de functie bevindt zich onder het menu Beheer. Het is mogelijk per onderdeel en per paginatype te herpubliceren. Dit is vooral handig bij conversies en dergelijke. Zodra uw organisatie werkt met IPROX Modules is herpubliceren nauwelijks nog nodig.

Hoofdnavigatie

De onderwerpen in de sitestructuur die direct onder de homepage zijn geplaatst en die voor de bezoeker direct aanklikbaar zijn op de homepage.

HTML

HyperText Markup Language. Opmaaktaal waarin pagina's op het internet geschreven worden en die door browser wordt gelezen.

IPROX CMS

Het Content Management Systeem van InfoProjects.

Item

Pagina of ander onderdeel van een (site)structuur. Een item kan worden vervangen door een ander item. Lees hier over op de pagina De Item-tab.

Item ID

Het unieke nummer van een item. Zichtbaar bij mouse-over het item in de site structuur
Het Item ID (Item-ID) is ook zichtbaar op het tabblad Informatie. Vermelden van het Item ID is handig bij meldingen aan onze Helpdesk.

Itemtype

Onderdelen van een site die géén eigen content bevatten, zoals virtuele mappen en koppelingen.

Klasse

Met deze functie uit de IPROX-editor zet u de geselecteerde tekst in specifieke opmaak. Zie ook: Klasse en taalklasse.

Koppeling

Verwijzing naar een andere pagina in IPROX-CMS, waarmee het lijkt alsof de pagina waarnaar verwezen wordt zich in de navigatie op de plaats van deze link bevindt.

Koppeling naar paginatype

Verwijzing naar een andere pagina binnen de website waarvan een gedeelte van de inhoud wordt getoond op de plaats waar de koppeling is neergezet. Veel gebruikte koppelingen gaan naar Indexpagina's, Opiniepeilingen en Fotoalbums.

Landingspagina

In verschillende IPROX configuraties komt het paginatype "Landingspagina" voor. Omdat de werking veelal implementatie-specifiek is, is er geen generieke beschrijving opgenomen. Informatie over Lay-out, waar de Landingspagina op is gebaseerd kunt u wel vinden in deze IPROX-HELP.

Lightbox editing

De redacteur kan redactiewerk uitvoeren via de voorkant van de site. Dit kan vanuit IPROX, via de functies Tonen en Tonen live. De redactiewerkzaamheden kunnen dan worden uitgevoerd zonder tussenkomst van structuren en/of containers in IPROX. We noemen deze manier van redactievoeren Front End Editing (FEE) of Lightbox Editing.
Lees meer: Front End Editing in IPROX

Linkbeheer

De wijze waarop IPROX omgaat met veranderingen van links (verwijzingen). Zoals het verplaatsen, verwijderen, archiveren of verbergen van pagina's waarnaar verwezen wordt. Zie ook: Linkbeheer in IPROX 4

Live omgeving

Omgeving waarbinnen bezoekers naar een site kijken. Zie ook Tonen Live in de Item-Tab.

Login

U krijgt toegang tot de beheeromgeving met de aan u verstrekte login gegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.

Metagegevens

Metagegevens zijn gegevens die niet altijd aan de sitebezoeker worden getoond, maar die wel van belang zijn voor verschillende processen zoals zoeken en archiveren. Deze gegevens worden in het redactiescherm ingevoerd onder de Meta-tab (Metatab).

Moderatie

Het analyseren, beoordelen, toelaten of verwijderen van bezoekersbijdragen in verschillende paginatypen.

Mouse-over

Een mouse-over effect treedt op als de muisaanwijzer (cursor) boven een element wordt geschoven. Het wordt ook "on mouse-over" genoemd

Node

Knooppunt in de sitestructuur.

On-click

Het effect dat optreedt zodra een bezoeker op een interactief element klikt.

Opt-in

Het opt-insysteem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak periodieke) e-mail of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail of het sms-bericht. Meestal gebeurt dat doordat iemand zijn e-mailadres of mobiele nummer intypt in een aanmeldingsformulier op een website, of doordat iemand een 'subscribe'-mail stuurt naar een aanmeldadres.

Lees meer op de website van wikipedia

Pagina

Verzamelnaam voor een bepaald site-element, zoals een artikel.

Pagina ID

Het pagina ID is het nummer van de map waar op de IPROX server de assets van de pagina staan. Iedere pagina heeft een eigen map indien bij die pagina assets horen. Assets zijn de aan de pagina toegevoegde bestanden en afbeeldingen die niet uit de catalogus worden gehaald.

Paginatype

Een uitbreidbare verzameling velden, waarmee een pagina van een bepaald type wordt samengesteld.

Publicatiedatum

De datum waarop een pagina in de live-omgeving beschikbaar komt voor bezoekers. Deze datum is instelbaar op de Plus-tab. Zie ook Publicatietijd.

Publicatietijd

Het tijdstip op de publicatiedatum waarop een pagina in de live-omgeving beschikbaar komt voor bezoekers. Deze datum is instelbaar op de Plus-tab.

Redactiescherm

Wanneer u in het structuurscherm een bestaande of zojuist aangemaakte pagina selecteert en vervolgens voor [Bewerken] kiest, dan verschijnt het redactiescherm. Dit scherm wordt ook bewerkenscherm genoemd. Zie ook: Het bewerkenscherm.

Redactiezoeken

Mogelijkheid om gedetailleerd te zoeken binnen de structuur (structuren) die u beheert. Deze functionaliteit bevindt zich in het startscherm bovenaan de werklijsten.

Releasenotes

IPROX-CMS en IPROX-Modulen worden permanent uitgebreid met nieuwe functies. Ook worden verbeteringen doorgevoerd. Informatie over de releases is in deze IPROX-Help opgenomen door middel van releasenotes.

Responsive / Adaptive design

Een website gebouwd op basis van responsive webdesign streeft naar het optimaal functioneren van de site voor een breed scala aan apparaten. Denk hierbij aan desktop computerschermen, tablet computers en smartphones. Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van het scherm (viewport), zonder dat de leesbaarheid van tekst of de interactiviteit minder wordt.

Responsive design wordt ook Adaptive design genoemd. Verdere praktische informatie voor redacteuren vindt u op de pagina over het plaatsen van foto's.

Rollen

Een rol bepaalt welk autorisatieprofiel van toepassing is. Rollen worden centraal beheerd door de administrator of engineer. Zie ook: rollenbeheer.

Rolmenu

Keuzemogelijkheid die wordt getoond in lijst die verticaal scrolt. In het Engels wordt dit "Pulldown" genoemd.

Scope notes

Toelichting op de website bij woorden in de inhoud die in de thesaurus voorkomen. Dit is site specifiek.

SEO

Search Engine Optimization

Zoekmachineoptimalisatie (in het Engels: search engine optimization of SEO) kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden. Op deze pagina kunt u meer lezen over SEO.

Set

Groep van containers of sites die bij elkaar horen.

Signaleringsdatum

Bij het bereiken van de signaleringsdatum ontvangen de laatste bewerker en de createur een e-mail. Wanneer deze niet meer als actieve gebruiker in het systeem staan, wordt de signalering verstuurd naar alle gebruikers met schrijfrechten op de betreffende pagina. De signaleringsmail wordt een maal per dag verstuurd en bevat verwijzingen naar alle pagina's waarvan de signaleringsdatum bereikt is.

Site

Een structuur binnen IPROX, waaraan een eigen vormgeving en navigatielogica is toegekend.

Sitepad

Het sitepad geeft aan waar de pagina zich bevindt in de  sitestructuur. Ook wel genoemd: broodkruimelnavigatie.

Sitereglement

Beschrijving van de specifieke instellingen in de inrichting en werking van uw website of intranet.

Snelmenu

schermafbeelding snelmenu met uitleg

Het snelmenu komt tevoorschijn als u in het structuurscherm met de muis over een icoon van een pagina of een itemtype schuift. Afhankelijk van het type item, de status en of er notities aanwezig zijn, treft u maximaal 5 functies aan. Deze functies zijn gelijk aan die uit de Itemtab (dialoogvenster Opties). Mouse-over de iconen, er verschijnt uitleg.

Sociale Media

Uw pagina kunt u via het redactiescherm in IPROX publiceren naar de verschillende Sociale Media platforms van uw organisatie. Denk hierbij aan Twitter, Linked-In, Yammer en Facebook.

SSO

SSO staat voor Single Sign On. Middels Single Sign On is het mogelijk om authenticatie centraal te regelen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld in de Active Directory worden onderhouden, waardoor het beheer van de accounts eenvoudiger wordt. Tevens is het voor de gebruiker eenvoudiger om direct in te loggen, zonder gebruikersnaam wachtwoord (en 2FA-token) in te vullen. Extra veiligheid en meer gebruiksgemak. Zie Inloggen voor meer informatie.

Startscherm

Het scherm dat u als eerste ziet nadat u bent ingelogd in IPROX. Zie ook: Het startscherm Het is mogelijk, afhankelijk van uw autorisatie, dat u na inloggen direct het structuurscherm ziet.

Status

De publicatiestatus van een pagina binnen de beheeromgeving. Bepaalt de plaats en of de pagina al dan niet in zijn huidige versie op de site te zien is. De publicatiestatus is op te vragen door on-mouse-over het icoon in de structuur de informatie te tonen of de Informatie-tab te raadplegen. Iedere status heeft een eigen kleur (omranding van het icoon) of is herkenbaar aan de uitgegrijsde paginatitel.

Stramien

Uw pagina's kunnen worden opgebouwd met behulp van IPROX Lay-out. Deze pagina's worden door de redacteur voorzien van een stramien en gevuld met blokken van verschillende typen. Uitleg over deze werkwijze vindt u in het onderdeel IPROX Lay-out.

Structuur(boom)

Een totaaloverzicht van pagina- en itemtypen waaruit een site is opgebouwd. Zie ook: Het structuurscherm

Structuuritem

Onderdeel van de sitestructuur.

Structuurscherm

Het scherm met daarin de structuur van de site of container. Zie ook: Het structuurscherm. Het is mogelijk dat het structuurscherm al direct toont na inloggen, afhankelijk van de inrichting van uw IPROX omgeving.

Structuurtak

Onderdeel van de sitestructuur waaronder zich andere structuuritems bevinden.

Synchronisatie

Het proces waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen de beheer- en de live-omgeving. Hierbij worden de wijzigingen doorgevoerd. Zie ook: Publiceren en synchroniseren

Synchroniseren

Wanneer er direct iets gepubliceerd moet worden op de website, is het mogelijk om handmatig een extra synchronisatie op te starten tussen het geregelde schema door. Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een autorisatie Administrator of Engineer en bevindt zich onder het menu Beheer. Zodra uw organisatie werkt met IPROX Modules is dit nauwelijks nog nodig.

Taalklasse

Volgens de webrichtlijnen moeten stukken tekst die in een andere taal zijn gesteld dan de basistaal van de website, als zodanig herkenbaar zijn. U gebruikt hiervoor de functie Taal in de IPROX-editor. Zie ook: Klasse en taalklasse.

Thesaurus

Binnen IPROX geïntegreerd trefwoordensysteem waarmee diverse relaties tussen trefwoorden mogelijk zijn.

Tonen

Wanneer u klikt op de knop "Tonen", dan laat IPROX u een voorvertoning (preview) zien van de pagina waarin u aan het werk bent. De pagina wordt bij deze actie ook opgeslagen.

Tonen live

De functie Tonen live is beschikbaar middels het functie-icoon in de Item-tab, waarmee u de pagina kunt bekijken in de live-omgeving.

URL

Uniform Resource Locator
Adres waarmee u een website, intranet of programma waarmee u gaat werken opent in een browser. Bijvoorbeeld www.infoprojects.nl/contact.

Variant

De variant-eigenschappen bepalen de vormgeving van een site.

Vervaldatum

Op deze datum is de pagina niet meer zichtbaar en niet meer vindbaar in de site. Vervallen pagina's blijven wel in IPROX beschikbaar en kunnen opnieuw worden gepubliceerd. De vervaldatum wordt ingesteld op de Plus-tab.

Webrichtlijnen

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. Zie hiervoor ook: Webrichtlijnen en de Nederlandse webrichtlijnen website.

Workflow

In Workflow wordt geregeld dat pagina's worden overgedragen van de ene redacteur naar de andere. Binnen IPROX is er sprake van Workflow indien de functieknoppen "ter publicatie" en "ter redactie" zichtbaar zijn in de Item-tab. Workflow wordt specifiek per omgeving op aanvraag geactiveerd. Workflow wordt gebruikt indien niet alle redacteuren publicatierechten hebben. Workflow werkt alleen indien de autorisatieprofielen Schrijver en Hoofdredacteur worden toegepast. Zie ook: De Item-tab en Autorisaties.

WYSIWYG

What You See Is What You Get
De opmaak van de inhoud is direct zichtbaar tijdens het werken in de beheeromgeving.

Zoeken

In IPROX kan op veel manieren en plaatsen worden gezocht. In deze begrippenlijst verwijzen we u naar het begrip Redactiezoeken.

Zoekformulier