Begrippenlijst

j
p
q
x
y
Pagina

Verzamelnaam voor een bepaald site-element, zoals een artikel.

Pagina ID

Het pagina ID is het nummer van de map waar op de IPROX server de assets van de pagina staan. Iedere pagina heeft een eigen map indien bij die pagina assets horen. Assets zijn de aan de pagina toegevoegde bestanden en afbeeldingen die niet uit de catalogus worden gehaald.

Paginatype

Een uitbreidbare verzameling velden, waarmee een pagina van een bepaald type wordt samengesteld.

Publicatiedatum

De datum waarop een pagina in de live-omgeving beschikbaar komt voor bezoekers. Deze datum is instelbaar op de Plus-tab. Zie ook Publicatietijd.

Publicatietijd

Het tijdstip op de publicatiedatum waarop een pagina in de live-omgeving beschikbaar komt voor bezoekers. Deze datum is instelbaar op de Plus-tab.

Zoekformulier