Begrippenlijst

b
j
q
x
y
Beheeromgeving

Omgeving  in IPROX waarbinnen het site- en content-management plaatsvindt. Niet toegankelijk voor sitebezoekers.

Bewerkenscherm

Wanneer u in het structuurscherm een bestaande of zojuist aangemaakte pagina selecteert en vervolgens voor [Bewerken] kiest, dan verschijnt het bewerkenscherm. Het wordt ook redactiescherm genoemd. Zie ook: Het bewerkenscherm.

Bezoeker

Persoon die via een site informatie opvraagt of daarbinnen deelneemt aan interactieve elementen.

Broodkruimelnavigatie

De broodkruimelnavigatie geeft aan waar de pagina zich bevindt in de  sitestructuur. Ook wel sitepad genoemd.

Browser

Programma waarmee u internet of intranet pagina's bekijkt. In een browser kunt u ook met computerprogramma's zoals IPROX werken. Zie ook: Basisinrichting IPROX 4

Zoekformulier