Autorisaties

Als webmaster en autorisator kunt u gebruikers autoriseren (rechten geven) voor de IPROX-beheeromgeving van uw eigen website(s). U kunt hen hierbij verschillende functies, taken en rollen toekennen. Op deze manier kunt u heel specifiek bepalen welke gebruiker wat mag doen en in welke omgeving.

IPROX4 versus IPROX3

Het autorisatiemodel is in IPROX4 volledig nieuw ingericht. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om gebruikers heel specifiek op bijvoorbeeld een categorie van de catalogus te autoriseren. Ook zorgt het nieuwe model ervoor dat er op moderatieschermen geautoriseerd kan worden zodat bijvoorbeeld de enquêteresultaten van moderator A niet door moderator B kunnen worden ingezien.

Een belangrijk verschil met vorige versies is dat er binnen IPROX4 niet langer wordt gewerkt met autorisatieniveaus, maar met autorisatieprofielen. De hiërarchische opbouw van bevoegdheden in vorige versies (een hoofdredacteur heeft meer rechten dan een redacteur, een webmaster heeft weer meer rechten dan een hoofdredacteur) is daarmee losgelaten. Een webmaster heeft binnen IPROX4 niet per definitie méér bevoegdheden dan een hoofdredacteur maar wel ándere bevoegdheden.

autorisatie_IPROX_menu

Het volledige menu van Autorisaties bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gebruikers
  • Automatische toegang
  • Functies
  • Rollen
  • Gebruikers besloten delen

Zoekformulier