Begrippenlijst

j
q
s
x
y
Scope notes

Toelichting op de website bij woorden in de inhoud die in de thesaurus voorkomen. Dit is site specifiek.

SEO

Search Engine Optimization

Zoekmachineoptimalisatie (in het Engels: search engine optimization of SEO) kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden. Op deze pagina kunt u meer lezen over SEO.

Set

Groep van containers of sites die bij elkaar horen.

Signaleringsdatum

Bij het bereiken van de signaleringsdatum ontvangen de laatste bewerker en de createur een e-mail. Wanneer deze niet meer als actieve gebruiker in het systeem staan, wordt de signalering verstuurd naar alle gebruikers met schrijfrechten op de betreffende pagina. De signaleringsmail wordt een maal per dag verstuurd en bevat verwijzingen naar alle pagina's waarvan de signaleringsdatum bereikt is.

Site

Een structuur binnen IPROX, waaraan een eigen vormgeving en navigatielogica is toegekend.

Sitepad

Het sitepad geeft aan waar de pagina zich bevindt in de  sitestructuur. Ook wel genoemd: broodkruimelnavigatie.

Sitereglement

Beschrijving van de specifieke instellingen in de inrichting en werking van uw website of intranet.

Snelmenu

schermafbeelding snelmenu met uitleg

Het snelmenu komt tevoorschijn als u in het structuurscherm met de muis over een icoon van een pagina of een itemtype schuift. Afhankelijk van het type item, de status en of er notities aanwezig zijn, treft u maximaal 5 functies aan. Deze functies zijn gelijk aan die uit de Itemtab (dialoogvenster Opties). Mouse-over de iconen, er verschijnt uitleg.

Sociale Media

Uw pagina kunt u via het redactiescherm in IPROX publiceren naar de verschillende Sociale Media platforms van uw organisatie. Denk hierbij aan Twitter, Linked-In, Yammer en Facebook.

SSO

SSO staat voor Single Sign On. Middels Single Sign On is het mogelijk om authenticatie centraal te regelen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld in de Active Directory worden onderhouden, waardoor het beheer van de accounts eenvoudiger wordt. Tevens is het voor de gebruiker eenvoudiger om direct in te loggen, zonder gebruikersnaam wachtwoord (en 2FA-token) in te vullen. Extra veiligheid en meer gebruiksgemak. Zie Inloggen voor meer informatie.

Startscherm

Het scherm dat u als eerste ziet nadat u bent ingelogd in IPROX. Zie ook: Het startscherm Het is mogelijk, afhankelijk van uw autorisatie, dat u na inloggen direct het structuurscherm ziet.

Status

De publicatiestatus van een pagina binnen de beheeromgeving. Bepaalt de plaats en of de pagina al dan niet in zijn huidige versie op de site te zien is. De publicatiestatus is op te vragen door on-mouse-over het icoon in de structuur de informatie te tonen of de Informatie-tab te raadplegen. Iedere status heeft een eigen kleur (omranding van het icoon) of is herkenbaar aan de uitgegrijsde paginatitel.

Stramien

Uw pagina's kunnen worden opgebouwd met behulp van IPROX Lay-out. Deze pagina's worden door de redacteur voorzien van een stramien en gevuld met blokken van verschillende typen. Uitleg over deze werkwijze vindt u in het onderdeel IPROX Lay-out.

Structuur(boom)

Een totaaloverzicht van pagina- en itemtypen waaruit een site is opgebouwd. Zie ook: Het structuurscherm

Structuuritem

Onderdeel van de sitestructuur.

Structuurscherm

Het scherm met daarin de structuur van de site of container. Zie ook: Het structuurscherm. Het is mogelijk dat het structuurscherm al direct toont na inloggen, afhankelijk van de inrichting van uw IPROX omgeving.

Structuurtak

Onderdeel van de sitestructuur waaronder zich andere structuuritems bevinden.

Synchronisatie

Het proces waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen de beheer- en de live-omgeving. Hierbij worden de wijzigingen doorgevoerd. Zie ook: Publiceren en synchroniseren

Synchroniseren

Wanneer er direct iets gepubliceerd moet worden op de website, is het mogelijk om handmatig een extra synchronisatie op te starten tussen het geregelde schema door. Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een autorisatie Administrator of Engineer en bevindt zich onder het menu Beheer. Zodra uw organisatie werkt met IPROX Modules is dit nauwelijks nog nodig.

Zoekformulier