Begrippenlijst

c
j
q
x
y
Cache

Cache is een geheugen om tijdelijk de meest opgevraagde informatie, bestanden of pagina's op te slaan zodat deze sneller aan de gebruiker getoond kunnen worden.

CAPTCHA

Veld in een formulier om ervoor te zorgen dat het formulier door een persoon wordt ingevuld en niet geautomatiseerd door een computer. De afkorting staat voor: Completely Automated Turing Test To Tell Computers and Humans Apart.

De gebruiker krijgt dan een eenvoudige rekensom voorgelegd. De bezoeker mag een getal of een woord invoeren, beiden worden herkend.

CAPTCHA beveiligingsvraag som

Er is ook een optie om in plaats van de standaard captcha een meer geavanceerdere captcha in te zetten:  "reCaptcha v2"

Recaptcha v2

Dit kan door bij standaardveld Captcha te kiezen voor deze optie. Het resultaat wordt dan een vinkje wat je kan zetten voor "Ik ben geen robot"

Recaptcha in formulier

Wanneer deze optie nog niet aanwezig is in uw omgeving kunt u hierover contact opnemen met de IPROX helpdesk.

Container

Een verzameling van gelijksoortige content die tegelijkertijd in meerdere sites ontsloten kan worden. Deze verzameling heeft zelf geen eigen vormgeving. De pagina’s in een container krijgen hun vormgeving van de site waarin zij ontsloten worden. Zie ook: sites en containers.

Content

Alle inhoud van de website, bestaande uit o.a. teksten, grafische elementen en links naar documenten.

Cookie

Kleine hoeveelheid informatie die de server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek door de server wordt opgehaald.
Voorbeeld: indien het de bedoeling is dat een bezoeker maar één keer een stem mag uitbrengen in een Opiniepeiling, dan wordt dit geregeld door middel van een Cookie.

Zoekformulier