Paginatypen

In dit onderdeel van de IPROX-Help vindt u de generieke beschrijvingen van de standaard paginatypen (modules) van IPROX. Specifieke functionaliteiten binnen paginatypen in uw omgeving zijn beschreven in het sitereglement dat bij oplevering aan u is uitgereikt. Ook de beschrijving van maatwerk kunt u daarin vinden.

De beschrijving van de Modules op deze IPROX-Help gaan uit van generieke benaming van de tabbladen, ook deze kunnen in uw omgeving een andere naam hebben. Het tabblad "Artikel" kan ook "Content" of "Inhoud" heten.

Indien u meer informatie wilt over Modulen of wilt u uw huidige omgeving uitbreiden, dan kunt u dit formulier invullen. Wij nemen dat zo spoedig mogelijk contact met u op.

In de pagina's beschikbaar vanuit het menu hier links, zijn schermafbeeldingen gebruikt met een minimale vormgeving. Vanzelfsprekend worden de verschillende sites voorzien van een eigen vormgeving in de eigen huisstijl.

In de beschrijvingen is zoveel mogelijk de laatste stand van zaken beschreven uit de meest recente module release. Afwijkingen ten opzichte van uw eigen IPROX omgeving kunnen verschillende oorzaken hebben: er is sprake van sitespecifieke functionaliteiten, maatwerk of van een oudere release.

De Modules die nu beschikbaar zijn vindt u in het menu links op deze pagina.

Zoekformulier