Begrippenlijst

j
l
q
x
y
Landingspagina

In verschillende IPROX configuraties komt het paginatype "Landingspagina" voor. Omdat de werking veelal implementatie-specifiek is, is er geen generieke beschrijving opgenomen. Informatie over Lay-out, waar de Landingspagina op is gebaseerd kunt u wel vinden in deze IPROX-HELP.

Lightbox editing

De redacteur kan redactiewerk uitvoeren via de Live omgeving van de site. Hiervoor is een knop bereikbaar die voert naar een inlogscherm. Daarna kunnen de redactiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder tussenkomst van structuren en/of containers in IPROX. We noemen deze manier van redactievoeren Frontend-editing of Lightbox editing. Lees meer: Front-end editing in IPROX

Linkbeheer

De wijze waarop IPROX omgaat met veranderingen van links (verwijzingen). Zoals het verplaatsen, verwijderen, archiveren of verbergen van pagina's waarnaar verwezen wordt. Zie ook: Linkbeheer in IPROX 4

Live omgeving

Omgeving waarbinnen bezoekers naar een site kijken. Zie ook Tonen Live in de Item-Tab.

Login

U krijgt toegang tot de beheeromgeving met de aan u verstrekte login gegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.

Zoekformulier