Rollenbeheer

Een rol bepaalt welk autorisatieprofiel van toepassing is. Rollen worden centraal beheerd door de administrator of engineer. Via Autorisatie >> Rollen krijgt u een overzicht te zien van de ingestelde rollen. Een voorbeeld is hieronder opgenomen.

schermafbeelding autorisatie rollen overzicht

Een rol bepaalt welk autorisatieprofiel van toepassing is en voor welke paginatypen en/of itemtypen dat autorisatieprofiel geldt. In principe worden rollen centraal beheerd en zijn ze bij het inrichten van de webomgeving éénmalig en volledig ingesteld. Deze rollen kunnen per website verschillend zijn en zijn gebaseerd op de beschikbare autorisatieprofielen.

Bij elke rol is -indien van toepassing- in de diverse kolommen aangegeven:

  • wat het bijbehorende autorisatieprofiel is, kolom autorisatieprofielen
  • voor welk itemtype of paginatype dit autorisatieprofiel geldt, kolom Itemtype en Paginatype
  • welke extra item-eigenschappen bewerkt mogen worden, kolom Item eigenschap. Hierbij moet u denken aan het besloten maken van pagina's, het plaatsen van afbeeldingen, enz.
  • welke selectielijsten bewerkt mogen worden, kolom Selectielijsten. Dit is alleen van toepassing bij het profiel ‘Bibliothecaris'.

Het aanmaken van een nieuwe rol.

Door middel van de knop [Nieuwe rol] linksonder kunt u nieuwe rollen toevoegen. Het onderstaande dialoogscherm verschijnt. Hierin selecteert u een autorisatieprofiel en geeft u een verduidelijkende naam aan de rol.

autorisatie rol aanmaken

Na het klikken op [Ok] verschijnt de rol in het overzichtsscherm. Hierna dient u zelf in de diverse kolommen aan te geven welke paginatypen, itemtypen, itemeigenschappen of selectielijsten voor de nieuwe rol van toepassing zijn. Het kan zijn dat u in een bepaalde kolom geen waarde kunt invullen; in dat geval staat er in de kolom ‘Niet van toepassing'.

Voorbeeld dialoogvenster

In het onderstaande dialoogvenster zien we dat deze rol een aantal paginatypen in het bereik heeft staan. Bij paginatypen kunt u aangeven op welke paginatypen de rol betrekking heeft. Via de waarde ‘alles' kunt u met één vinkje alles selecteren. Deze lijst kan altijd worden aangepast.

autorisatie rol bereik paginatypen

Dit geldt ook voor de kolommen Itemtypen, Item eigenschappen en Feature. Dit laatste is hieronder nog als voorbeeld weergegeven.

autorisatie rol bereik Feature

Bij de site-overkoepelende rol ‘Bibliothecaris' kunt u heel specifiek op een bepaalde selectielijst geautoriseerd worden.

Het verwijderen van een rol

In de eerste kolom van het overzicht selecteert u de rol di u wilt verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op de knop "Verwijderen".

autorisatie rol verwijderen

Zoekformulier