De Plus-tab

Onder de Plus-tab vindt u een aantal extra instellingen. Hieronder staat een uitleg van alle standaardvelden. In praktijk zal de inhoud van de Plus-tab afhankelijk zijn van uw autorisatie en de specifieke eigenschappen van uw site.

De mogelijke standaardvelden van de Plus-tab beschreven

Functie Utileg
Publicatiedatum De publicatiedatum is de datum waarop de pagina zichtbaar wordt in de live website. Standaard wordt de datum gebruikt waarop de pagina is aangemaakt. Door de publicatiedatum aan te passen kunt u pagina's op een later tijdstip automatisch zichtbaar laten worden (embargo).
Archiefdatum De archiefdatum is de datum waarop de pagina gearchiveerd wordt. Per implementatie is vastgesteld op welke wijze gearchiveerde pagina's getoond worden. Het is mogelijk dat zij op geen enkele manier op de site worden getoond, of dat zij niet in de navigatie staan, maar wel via de zoekfunctie worden gevonden.
Vervaldatum De vervaldatum is de datum waarop de betreffende pagina niet meer zichtbaar is op de website en ook niet meer via de zoekfunctie te vinden is. Vervallen pagina's blijven wel in IPROX-beheer beschikbaar en zijn herkenbaar aan een grijs gekleurde naam. De pagina's kunnen desgewenst opnieuw worden gepubliceerd. U kunt de vervallen pagina opnieuw publiceren door de vervaldatum te verwijderen of in de toekomst te zetten.
Wanneer u een vervallen pagina definitief uit het systeem wilt verwijderen, gebruikt u hiervoor de functie [Verwijderen] op de Item-tab gebruiken.
Publicatietijd Bij pagina's die in de toekomst gepubliceerd worden kan naast een publicatiedatum ook een publicatietijd worden aangegeven. De pagina verschijnt op de publicatiedatum op de aangegeven tijd op de site.
Signaleringsdatum Bij het bereiken van de signaleringsdatum ontvangen de laatste bewerker en de createur een e-mail. Wanneer deze niet meer als actieve gebruiker in het systeem staan, wordt de signalering verstuurd naar alle gebruikers met schrijfrechten op de betreffende pagina. De signaleringsmail wordt een maal per dag verstuurd en bevat verwijzingen naar alle pagina's waarvan de signaleringsdatum bereikt is.
Alias

Specifieke pagina's worden niet via de hoofdnavigatie ontsloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor site-overkoepelende functies zoals de zoekfunctie en de sitemap. Voor deze pagina's (of virtuele mappen waarin zij zijn ondergebracht) is een alias beschikbaar. Via deze alias weet IPROX welke pagina op welke plaats aangeroepen moet worden.

NB: Pas nooit een alias aan zonder overleg met de IPROX Helpdesk!
Notitie maken

Bij elke pagina kunt u een notitie maken. Hierbij kan aangegeven worden voor wie de notitie zichtbaar moet zijn:

  • voor iedereen (dus voor alle IPROX-gebruikers)
  • voor uzelf
  • voor één of meerdere specifieke gebruikers
  • voor één of meerdere specifieke functies

De notitie wordt verzonden per e-mail, indien de autorisatie van de ontvangers is voorzien van een geldig e-mail adres.

Een markering bij het paginatype-icoon geeft aan of er notities zijn bij het betreffende item. Via het snelmenu kunnen notities getoond, bewerkt of verwijderd worden. Als er meerdere notities zijn, kan hier doorheen gebladerd worden.

De notities zijn ook te raadplegen vanuit het notitieoverzicht.

Mapnaam (friendly URL's) Hier kan indien gewenst handmatig worden aangepast hoe dit item in de url (live omgeving) wordt weergegeven (LblUrl). Dit geldt voor gebruikers met autorisatie Schrijver. LblUrls's van gepubliceerde items kunnen alleen door een hoofdredacteur worden aangepast. Lees verder over de mapnaam.

NB: De velden Publicatiedatum, Archiefdatum, Vervaldatum, Publicatietijd en Alias zijn ook terug te vinden onder de Plus-tab in het bewerkenscherm; dit zijn dezelfde velden, aanpassingen kunnen op beide plekken gedaan worden.

Zoekformulier