Opiniepeiling

Via een Opiniepeiling kunnen bezoekers laten weten hoe ze over een bepaald onderwerp denken. De opiniepeiling wordt ook Poll genoemd.

Verschijningsvorm opiniepeiling

De opiniepeiling bestaat uit een stelling met een aantal keuzemogelijkheden. De bezoeker kan op de stelling reageren door een alternatief te selecteren en zijn keuze te bevestigen.

Na beantwoording van de stelling ziet de bezoeker hoe de meningen van de bezoekers over de antwoorden zijn verdeeld. Dit wordt getoond via een eenvoudig staafdiagram met percentages of aantallen. De opiniepeiling wordt geheel afgehandeld binnen het zelfde vlak, de resultaten worden ook op hetzelfde scherm getoond.

opiniepeiling resultaat

Indien gewenst, wordt na het stemmen een cookie geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een bezoeker vaker kan stemmen. Uiteraard is dit systeem niet waterdicht aangezien cookies door de bezoeker verwijderd kunnen worden. Gezien het basisidee achter een opiniepeiling, een snelle, aardige peiling, is deze methode van ‘beveiliging' in dit geval afdoende. Indien een uitgebreide peiling wenselijk is, dan biedt de module Enquete hiervoor meer mogelijkheden en uitgebreidere moderatie-opties.

Een opiniepeiling kan worden getoond op een plek in een bestaande pagina, bijvoorbeeld in de rechterkolom. Hiertoe zal er op de betreffende pagina actief een koppeling moeten worden gemaakt. Eén opiniepeiling kan op meerdere pagina's worden gekoppeld, bijvoorbeeld EN op de (sub)homepage EN op een willekeurige pagina met een rechterkolom/rechterzijbalk. De uitgebrachte stemmen worden in dat geval bij elkaar opgeteld.

Een andere mogelijkheid is om de opiniepeiling te tonen in het contentvlak. Het voordeel is dat men dan makkelijker kan verwijzen naar de betreffende poll, zoals vanuit een Nieuwsbrief.

Instelmogelijkheden

De redactie heeft de volgende instelmogelijkheden:

schermafbeelding redactiescherm opiniepeiling

  • Of de poll actief is, dus of er gestemd kan worden
  • Of men direct de resultaten kan bekijken zonder eerst te stemmen
  • Of vaker stemmen verhinderd moet worden door het plaatsen van een cookie
  • Of bij de resultaten die in procenten worden weergegeven ook de absolute aantallen moeten worden getoond

Verder kunnen door de redactie worden ingevoerd: de stelling, de mogelijke antwoorden, bericht na verzending, de inleiding bij de resultaten en de conclusie.

Velddefinities tabblad opiniepeiling

Velddefinities Opiniepeiling

Veld

Toelichting

Instellingen

Actief

Aangevinkt: peiling is actief, er kan gestemd worden.

Niet aangevinkt: de peiling is gearchiveerd, er kan niet meer gestemd worden.

Stemmen verplicht

Aangevinkt = men moet verplicht stemmen voordat de resultaten kunnen worden bekeken.

Cookie plaatsen

Aangevinkt = cookie wordt geplaatst, er kan maar één keer gestemd worden.

Aantallen tonen

Aangevinkt = bij de resultaten worden naast percentages ook de aantallen getoond.

Bericht na verzending

Dit bericht krijgt de bezoeker te zien wanneer hij de peiling heeft ingevuld en verzonden.

Conclusie

Tekst

Deze tekst wordt getoond wanneer de peiling gearchiveerd is, op non-actief staat. Hier kan bijvoorbeeld een conclusie worden ingevuld.

Inhoud

Stelling

Stelling, de tekst waarover een mening wordt gevraagd.

Inleiding resultaten

Deze tekst verschijnt boven de resultaten. De stelling wordt niet automatisch herhaald. Het is aan te raden om hier de stelling nogmaals te herhalen.

Antwoord (repeterend veld)

Toevoegen antwoord

Toevoegen van de antwoord-opties.

Moderatie van de opiniepeiling

De Opiniepeiling kan worden gemodereerd, dat wil zeggen dat de reacties via het menu Moderatie zijn op te vragen. De resultaten van de Opiniepeiling kunnen niet worden geëxporteerd naar Excel. Dit in tegenstelling tot de Enquete waar een export naar Excel wel mogelijk is.

opiniepeiling moderatie

De bijdragen van de opiniepeiling kunnen door de moderator worden verwijderd, dat wil zeggen dat de opiniepeiling weer "schoon" gebruikt kan worden, zonder uitgebrachte stemmen.

Door middel van de pull down menu's kies je de opiniepeiling die je wilt modereren. Dit is niet nodig wanneer je vanuit de Itemtab van het dialoogvenster van de opiniepeiling zelf klikt op [ Moderatie opiniepeiling ].opiniepeiling moderatie via de Itemtab

In dit laatste geval kom je direct bij de resultaten van de betreffende opiniepeiling terecht. Wel dien je altijd rechtsboven te selecteren of je de resultaten van de live-omgeving (de bezoekers) wilt zien of die vanuit andere omgevingen.

Zoekformulier