Autorisatieprofielen

Autorisatieprofielen liggen vast binnen IPROX en zijn niet door de webmaster te beheren. Afhankelijk van de implementatie is een aantal van de volgende autorisatieprofielen beschikbaar:

Beschriiving van de Autorisatieprofielen
Autorisatieprofiel Bevoegdheden binnen IPROX
Administrator

Dit profiel heeft geen redactionele rechten maar is bedoeld voor het overkoepelende beheer van de complete IPROX-omgeving.

De administrator mag:

 1. Alle sites. containers en structuren zien. Bewerken of tonen is niet mogelijk.
 2. Volledige autorisatierechten beheren en verstrekken(met uitzondering van engineer). Ook rollen mogen gedefinieerd worden.
 3. Beheer:
 • systeemlog
 • audit-trail
 • systeemnotitie
 • systeemtaken (alleen bekijken)
 • export
 • eigenaarsexport
 • herindexeren (alleen bekijken)
 • debug settings (alleen bekijken)
 1. Configuratie paginatypen
 • bepalen welke item/paginatypen toegestaan zijn in welke structuren.
 • bepalen welke item/paginatypen onder welke item/paginatypen geplaatst mogen worden
 • datadefinitie paginatype (alleen bekijken)
 • prototype (alleen bekijken)
 1. Configuratie iconen: alleen bekijken
 2. Configuratie trefwoordklassen en -relaties: alleen bekijken
 3. Configuratie layout (stramienen)
 4. Configuratie beeldverhoudingen
 5. Configuratie opmaakprofielen
 6. Configuratie mediawidgettypes
 7. Configuratie Social Media
 8. Configuratie Omgevingen
 9. Configuratie Sites: volledige bevoegdheid om een set, site/container, variant aan te maken/beheren.
 10. Configuratie blokrollen
Autorisator Op basis van het profiel Autorisator kunnen rollen, taken en functies gemaakt worden waarmee binnen een specifieke scope (site/tak) rechten uitgedeeld kunnen worden. Dit is met name zinvol voor grote sites waar een bepaalde tak als losse beheereenheid wordt gezien. De hoofdredacteur van deze tak kan in deze opzet zelf rechten uitdelen zonder dat hij webmaster van de gehele site moet zijn.

Wat kunt u als gebruiker met autorisator-rechten?

U logt in als een gebruiker met de functie ‘Hoofdredacteur'. Naast hoofdredactie-rechten heeft nu dus ook autorisator-rechten. Als gevolg daarvan zie ik in het uitvalmenu ‘Autorisaties' enkele extra opties staan:

 • Autorisaties-Gebruikers: hier staan alle IPROX-gebruikers. Ik kan nu aan één of meer van deze gebruikers de functie toekennen die onder mijn beheer vallen (aangevuld met mijn eigen functie).
 • Autorisatie-Functies: hier staan de functies die binnen mijn beheer vallen. U kunt deze functies bewerken en uitbreiden met extra taken. Uiteraard kunt u bij het aanmaken van een nieuwe taak alleen een rol kiezen die valt binnen het profiel dat aan u is toegekend
 • Autorisatie-Gebruikers besloten delen: Wanneer de module ‘besloten delen' is geïmplementeerd kunt u als hoofdredacteur met extra autorisator-taak ook alle gebruikers-besloten-delen zien. Zo kan bijvoorbeeld een redacteur van een besloten deel met autorisator-rechten nieuwe bezoekers aanmaken voor zijn eigen besloten deel.
Bezoeker Hiermee autoriseert u een bezoeker voor een besloten deel van de website (de live-omgeving). Een bezoeker heeft geen rechten binnen de beheeromgeving.
Bibliothecaris

Dit profiel is overkoepelend voor de IPROX-omgeving. De bibliothecaris is bevoegd alle of bepaalde onderdelen van de bibliotheek te beheren, dit is instelbaar per onderdeel:

 • Referentielijsten (ook aan structuren toekennen)
 • Selectielijsten
 • Thesaurus
 • Catalogus (ook aan structuren toekennen)

LET OP: internetadressen hoort hier niet bij dit hoort bij profiel webmaster.

Corrector

Dit profiel is er op gericht gebruikers te autoriseren bestaande pagina's en items te aan te passen.
Dit autorisatieprofiel verleent de volgende bevoegdheden:

 • corrigeren van bestaande pagina's;
 • prullenbak beheren;
 • de tabs Plus en Informatie opvragen
 • de tab Versie kiezen
Engineer

Dit autorisatieprofiel is bedoeld voor site-ontwikkelaars en biedt bijbehorende beheer- en configuratiefuncties voor de complete IPROX-webomgeving. Het profiel verstrekt geen toegang tot structuren en daaraan gekoppelde schrijf- of publicatierechten.

Als engineer mag je het volgende meer ten opzichte van de administratorrol. In het algemeen: overal waar bij administrator "alleen bekijken" staat, ook bewerken/nieuw aanmaken.

Daarnaast:

 1. Aanmaken internetadressen
 2. Bibliothecaris
 3. Beheer:
 • importeren
 • exporteren
 • macro uitvoeren
 1. Configuratie:
 • systeem
 • stijlsets
Hoofdredacteur

Dit autorisatieprofiel is gericht op het verstrekken van rechten met betrekking tot het aanmaken en publiceren van pagina's.

Moderator Dit autorisatieprofiel verleent de bevoegdheid om de interactieve site-onderdelen zoals enquête en prikbord te modereren.
Raadpleger

1. Een gebruiker met dit autorisatieprofiel kan inloggen in IPROX en de sitestructuren bekijken. De raadpleger kan niets aanpassen en in principe niet previewen (zie bij punt 2). De raadpleger kan wel het wachtwoord veranderen.

Dit profiel is handig voor het kunnen linken/verwijzen naar een structuur waar een redacteur verder geen rechten op heeft.

2. Het is mogelijk om de Raadpleger rechten te geven om pagina’s te kunnen Tonen (previewen). Het is van belang alle paginatype en itemtypen toe staan bij het aanmaken van de rol, of in ieder geval die getoond moeten worden. De typen die uit staan kunnen niet getoond worden.

Bij het aanmaken van de functie kunt u de taken eraan koppelen, hier kunt u het bereik aangeven (welke structuren of items getoond kunnen worden). Daarna koppelt u de gebruiker aan de functie. Na inloggen kan deze raadpleger alleen previewen.

Schrijver

Dit autorisatieprofiel is gericht op het verstrekken van rechten met betrekking tot het aanmaken en bewerken van pagina's. Dit profiel heeft geen publicatierechten en ook geen rechten om pagina's te verwijderen.

Toevoeger Dit autorisatieprofiel is bedoeld voor personen die een weblog bijhouden en via de live-omgeving bijdragen mogen toevoegen. Dit profiel heeft geen rechten binnen de beheeromgeving.
Webmaster

Dit autorisatieprofiel is bedoeld voor het beheren van algemene aspecten van één of meer sites en containers. Een webmaster ziet alleen sites en structuren waarop hij of zij geautoriseerd is en dus heeft geen rechten om te bewerken.

Dit webmastersprofiel kan, alleen daar waar hij zelf geautoriseerd is:

 1. Autoriseren - functies en gebruikers
 2. Bibliotheek, het beheer van internetadressen
 3. Beheer: systeemnotitie
 4. Mijn IPROX: rapporten
 5. Configuratie van sites, bepaalde onderdelen mogen aangepast worden.

Zoekformulier