Het startscherm

Nadat u bent ingelogd, komt u op het startscherm terecht. U ziet daar een overzicht van de (onderdelen van) de webomgeving waar u rechten op heeft en alle overkoepelende IPROX menu's die voor uw autorisatieniveau van toepassing zijn.

Startscherm

Wanneer u in het startscherm een site of een container kiest, verschijnt het structuurscherm. Dit is het centrale scherm van waaruit u overzicht heeft over de site waarvan u de inhoud beheert.

In het startscherm kunt u een of meerdere zogenaamde ‘systeemnotities' aantreffen. Dit zijn berichten die door de webmaster, administrator of engineer geplaatst zijn. U kunt systeemnotities verbergen het zwarte kruisje te klikken.

Vervolgens wordt er op uw eigen systeem een cookie geplaatst waardoor de systeemnotitie niet langer op het startscherm verschijnt.schermafbeelding lijst laatst bewerkt met snelmenu

Verder treft u in het startscherm de werklijsten aan en is er een lijst met uw 5 laatst bewerkte pagina's direct aanklikbaar. Iedere pagina heeft minimaal het icoon uit het snelmenu dat heet "tonen in structuur". Klikt u op het icoon, dan leidt IPROX u naar de plaats in de structuur waar de pagina zich bevindt.

Welke hiërarchie in de structuur wilt u gebruiken?

Rechtsboven op het startscherm is een pulldown opgenomen. Hiermee kunt u de opbouw van het startscherm bepalen. Er zijn drie mogelijkheden:

1. de originele hiërarchie

De indeling van het structuurscherm is exact gelijk aan de structuur waarin de sets en structuren bij het configureren van de omgeving aangemaakt zijn.

2. de standaard hiërarchie (default)

Dit komt overeen met de originele hiërarchie met die aanpassing dat wanneer een set weinig structuren bevat, deze set wordt overgeslagen en de structuren die hierin opgenomen zijn, naar een hoger level worden getild. Dit gebeurt tot een maximum van 7 structuren binnen één getoonde set. Tevens worden lege sets in deze presentatiewijze opgeslagen.

3. de optimale hiërarchie

Bij deze presentatiewijze wordt zoveel mogelijk geprobeerd items in sets te verplaatsen naar een hoger niveau in de hiërarchie om bij het ideaal van 7 keuzes te komen. De klikpaden worden hierdoor verkort, maar de logica is ondoorzichtig. 
N.B.: De pulldown verschijnt alleen op het startscherm als de optie use_sitelist_modes aan staat.

Zoekformulier