Begrippenlijst

j
o
q
x
y
On-click

Het effect dat optreedt zodra een bezoeker op een interactief element klikt.

Opt-in

Het opt-insysteem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak periodieke) e-mail of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail of het sms-bericht. Meestal gebeurt dat doordat iemand zijn e-mailadres of mobiele nummer intypt in een aanmeldingsformulier op een website, of doordat iemand een 'subscribe'-mail stuurt naar een aanmeldadres.

Lees meer op de website van wikipedia

Zoekformulier