Opmaakfuncties

Onder de knop Opmaak staan specifieke fucties die u aan tekst kunt toekennen. De functies zijn verdeeld in 3 onderdelen.

opmaak-pulldown-tekst

1. Tekst

Onder Tekst vindt u de functies:

Superscript en Subscript

Bekijk hier de toepassing van deze functie volgens de webrichtlijnen.

Met deze knoppen kunt u de geselecteerde tekst hoger plaatsen of geselecteerde tekst lager plaatsen. Dit is in wiskundige formules gebruikelijk en hiervoor past u deze functie toe.

Voor het aanduiden van vierkante meter gebruikt u de volgende Alt codering: Alt0178. Dit ziet er als volgt uit: 123². Voor het aanduiden van kubieke meter gebruikt u de Alt codering: Alt1079. Dit ziet er als volgt uit 123³.

Afkorting

Het ABBREVIATION-element (afkorting) moet volgens de webrichtlijnen worden gebruikt indien er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de betekenis van de afkorting (abbreviation) in de tekst, de afkorting een zeer belangrijke rol speelt in de tekst of wanneer de afkorting niet voorkomt in het Nederlands woordenboek. U kunt dan de betekenis van de afkorting invoeren. Selecteer de afkorting en klik vervolgens op het icoon Betekenis van de afkorting. In het dialoogscherm kunt u de betekenis invoeren. In het HTML-veld wordt de afkorting onderlijnd met een stippellijn. Wanneer een bezoeker van de website met de muisaanwijzer over een afkorting beweegt, ziet hij de betekenis verschijnen in de zogenaamde alttag. Voorbeeld: Indien in de tekst de afkorting GS voorkomt, geeft u in het dialoogscherm als betekenis aan: Gedeputeerde Staten.

Afkortingen die via de Thesaurus zijn ingevoerd worden automatisch aan de bezoeker getoond. In dat geval hoeft u in de tekst de afkorting niet meer van een uitleg te voorzien.

Definitie

Het DEFINITION-element moet volgens de webrichtlijnen worden gebruikt indien er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de betekenis van een woord in de tekst of wanneer het woord niet voorkomt in het Nederlands woordenboek. U kunt dan de betekenis (definitie) van het woord invoeren. Hiermee kunt u eenvoudig vaktaal verduidelijken. Wanneer een bezoeker met de cursor over het woord beweegt, ziet hij de betekenis in de zogenaamde Alt-tag.

Werkwijze: Eerst markeert u de tekst voor definitie en geeft je via het menu Opmaak aan dat het een definitie is. Vervolgens voert u via het menu Geavanceerd, Attributen een titel in.

Citaat

Het CITE-element moet volgens de webrichtlijnen worden gebruikt wanneer er in de lopende tekst een citaat gebruikt wordt, waarbij gerefereerd wordt naar personen en titels, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een persoon of de titel van een boek. Selecteer het citaat en klik vervolgens op het icoon CITE element. In het HTML-veld wordt het citaat vervolgens cursief weergegeven. In welke stijl het citaat zichtbaar wordt gemaakt op de website is afhankelijk van de stijlset, hier is dat in cursief.

2. Talen

Volgens de webrichtlijnen moeten stukken tekst die in een andere taal zijn gesteld dan de basistaal van de website als zodanig herkenbaar zijn. Dit om leesprogramma's voor blinden en slechtzienden te ondersteunen en om de kwaliteit van de HTMLcode te waarborgen. Ook de IPROX- spellingchecker houdt rekening met de geselecteerde taalklasse. Door middel van een rolmenu kunnen stukken tekst als ‘afwijkende taal' gemarkeerd worden. Deze markeringen komen vervolgens als language-tag in de HMTL te staan. Selecteer eerst de betreffende tekst en kies vervolgens een taalklasse. U ziet nu in het tekstveld een lichtblauw kader verschijnen om de gemarkeerde tekst. Op de webpagina is de taalklasse niet zichtbaar. Hieronder als afbeelding getoond.

afbeelding taalklasse blauwe rand

3. Klassen

Met deze optie kunt u een klasse meegeven aan een bepaald stuk tekst. Daarmee geeft u er een specifieke opmaak aan: een achtergrond, een bepaalde kleur of een specifieke functionaliteit (ingeklapt). Denk bijvoorbeeld aan tips die altijd op een specifieke wijze op het scherm worden weergegeven. Of denk aan de mogelijkheid van het genereren van een alternerende tabel. Van zo'n tabel hebben de rijen om en om een lichte en donkere kleur. De klasses die u kunt selecteren zijn sitespecifiek.

Is de klasse 'ingeklapt' toegevoegd aan het opmaakprofiel, dan toont op de pagina de geselecteerde tekst ingeklapt waarbij de bovenste kop een link wordt. Bij een klik op deze link klapt de tekst uit.

Zoekformulier