Begrippenlijst en Begrip

De begrippenlijst maakt het mogelijk via een letterbalk uitleg over begrippen te geven. Voor het opzetten van een begrippenlijst zijn 2 paginatypen nodig. De 'Begrippenlijst' vormt de overkoepelende pagina. De in de structuur aangemaakte pagina's van het type 'Begrip' vormen de inhoud. Elk begrip met bijbehorende uitleg wordt in een aparte pagina ondergebracht. Dit heeft tot voordeel dat met de zoekfunctie elk begrip afzonderlijk gevonden kan worden.


Doordat het mogelijk is om één of meerdere startpunten aan te wijzen, kunnen pagina's van het type 'Begrip' op elke plaats in de structuur worden toegevoegd. Bijvoorbeeld gegroepeerd direct onder het paginatype 'Begrippenlijst', in een virtuele map in de structuur of in een aparte container. Deze module kan zo ook ingezet worden voor bijvoorbeeld een adressengids.

NB: Indien er vanuit de content of vanuit de zoekresultaten naar een begrip wordt gelinkt, dan wordt het begrip binnen de context van de begrippenlijst getoond, waarbij enkel het gelinkte begrip+uitleg wordt getoond.

Verschijningsvorm

begrippenlijst voorbeeld

De pagina toont een inleiding en een letterbalk. De letters waarbij begrippen aanwezig zijn, zijn klikbaar. Na selectie van een letter verschijnen de begrippen die met de gekozen letter beginnen. Begrippen én bijbehorende uitleg worden tegelijkertijd gepresenteerd. Via * kan men een overzicht van alle begrippen met bijbehorende uitleg opvragen. Deze help.iprox herbergt ook een begrippenlijst, zie het voorbeeld hierboven.

De ordening van de begrippen kan redactioneel worden ingesteld. Keuzemogelijkheden hiervoor zijn:

  • chronologisch (minst recente item bovenaan)
  • omgekeerd chronologisch (meest recente item bovenaan)
  • alfabetisch
  • structuur (plaats in IPROX-structuurboom bepaalt de volgorde)

NB: De plaats van de letterbalk kan per implementatie verschillen, het alfabet kan in het contentvlak staan of bijvoorbeeld in de rechterzijbalk.

Redactieschermen Begrippenlijst en Begrip

Begrippenlijst

schermafbeelding Module begrippenlijst tabblad instellingen

schermafbeelding Module begrippenlijst tabblad startpunten

Begrip

schermafbeelding module Begrip, tabbladen in redactiescherm

Velddefinities

Velddefinities Begrippenlijst

Naam

Toelichting

Instellingen

Begrippen tonen bij binnenkomst

Indien aangevinkt: bij het openen van de begrippenlijst worden alle aanwezige begrippen + uitleg getoond. Default = uit

Items per pagina

Het aantal begrippen dat op één pagina wordt getoond. Bij meer begrippen verschijnt een bladeroptie. Indien hier 0 wordt ingevuld verschijnen alle begrippen onder elkaar, zonder bladeroptie.

Letterbalk Indien deze optie wordt uitgevinkt, verschijnt er geen letterbalk op het scherm.Alle begrippen verschijnen direct op de pagina, met in achtneming van "Items per pagina".
Vrij zoeken Indien "aan", er verschijnt een vrij zoekveld onder de letterbalk.
Ordening Per begrippenlijst kan, indien gewenst, redactioneel de ordening worden ingesteld. Hierbij kan gekozen worden uit: chronologisch, omgekeerd chronologisch, alfabetisch (standaard) of een ordening op structuur.

Inhoud

Inleiding

De tekst op de startpagina, verschijnt direct onder de titel, boven de letterbalk.

Startpunten Hiermee wordt de plaats in de structuur aangegeven waar de begrippen zich bevinden. Het is mogelijk om één of meerdere startpunten aan te wijzen. Hierdoor kunnen begrippen ook in een container worden geplaatst.
NB: Indien er vanuit de content of vanuit de zoekresultaten naar een begrip wordt gelinkt, dan wordt het begrip binnen de context van de begrippenlijst getoond.

Velddefinities Begrip

Naam

Toelichting

Titel

Het begrip zelf wordt hier ingevoerd.

Inhoud

De tekst behorende bij een begrip, zoals een uitleg of adres informatie kan hier worden ingevoerd.

Zoekformulier