Publiceren naar Twitter

U wilt een pagina uit de website publiceren naar Twitter? Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Hoe gaat de publicatie in zijn werk?

Publiceren naar sociale media doet u tegelijkertijd met de eerste keer dat u een artikel publiceert. Het is ook mogelijk een reeds gepubliceerde pagina op een later moment naar één of meerdere sociale media te versturen. In het tabblad Meta staan de functionaliteiten voor u klaar.


sociale-media-meta-3

Extra: zelf redactionele tekst toevoegen

Standaard wordt de titel van het bericht gepost. Mocht u dit redactioneel willen beïnvloeden dan gebruikt u het veld "Delen via Twitter tekst". Het aantal karakters dat u kunt invoegen is beperkt, 112 voor Twitter. De rest van de beschikbare 140 tekens wordt gebruikt voor de URL.

pagina delen op sociale media

Extra: meerdere accounts

Heeft u meerdere accounts van hetzelfde type, bijvoorbeeld meerdere twitter-accounts, dan kunt u via de pulldown de juiste kiezen. Om een bericht naar meer twitter accounts te sturen, zult u - na publiceren - het artikel opnieuw moeten openen om daarna via ‘nu delen' het artikel opnieuw te versturen. Mocht dit vaak voorkomen, dan kunnen er meerdere "Delen-via-Twitter" velden in het metacluster worden opgenomen.

Publiceren naar andere sociale media

Op dit moment is alleen publiceren naar Twitter mogelijk, daar wordt binnenkort ook publiceren naar Linked-In aan toegevoegd. Publiceren naar platforms als Facebook en Yammer zijn op aanvraag beschikbaar.

Twitter via een Mediawidget

De werking van de Twitterfeed als Mediawidget staat beschreven op de pagina's onder de IPROX-Editor.

Zoekformulier