Itemtypen

Naast verschillende paginatypen maakt IPROX gebruik van enkele itemtypen. Items zijn elementen die - net als een pagina - in de structuur zijn opgenomen, maar die zelf geen inhoud bevatten.

Beschrijving van iconen van itemtypen
Icoon Beschrijving

icoon item virtuele map

Virtuele map
De virtuele map is bedoeld om pagina's te ordenen. Een virtuele map wordt niet in de navigatie getoond en heeft geen eigen verschijningsvorm.

itemtype transparante map

Transparante map

De transparante map heeft dezelfde eigenschappen als een virtuele map. Het verschil is dat de mapnaam van de transparante map niet te zien is in de URL.

icoon item menu

Menu
Het item Menu is net als een virtuele map bedoeld om pagina's te ordenen en heeft ook geen eigen verschijningsvorm. Het verschil is dat een menu-item wél in de navigatie wordt kan worden getoond, afhankelijk van de implementatie.

icoon item externe link

Externe link
Link naar een andere website die kan worden opgenomen in de navigatie.

icoon item interne link

Interne link
Link naar een andere pagina binnen de eigen website, die kan worden opgenomen in de navigatie.

icoon item koppeling

Koppeling
Het item koppeling maakt het mogelijk om één enkele pagina uit een andere structuur te koppelen (op te nemen) in de site.

icoon item automatische structuur koppeling

Automatische structuurkoppeling
Het item automatische structuurkoppeling maakt het mogelijk om automatisch meerdere pagina's uit een andere structuur te koppelen (op te nemen) in de site.

icoon item redactionele structuurkoppeling

Redactionele structuurkoppeling
Het item redactionele structuurkoppeling maakt het mogelijk om handmatig meerdere pagina's uit een andere structuur te koppelen (op te nemen) in de site.

icoon item import

Import
Import zijn items die zijn geïmporteerd uit een ander systeem, mogelijk een andere IPROX.

Zoekformulier