Werken met IPROX

IPROX-CMS is een Content Management Systeem waarmee u sites (websites, intranetten, extranetten) op een zeer gebruiksvriendelijke manier kunt inrichten en onderhouden. IPROX-CMS is gebaseerd op het zogenaamde shared-content-principe. Dit betekent dat inhoud op één plek onderhouden wordt, maar op meerdere plaatsen ontsloten kan worden.

Een overzicht van de zaken waarmee een nieuwe gebruiker kennis maakt.

Op deze pagina staat de inleiding over de basisinrichting van IPROX.

Structuurbeheer in IPROX 4.

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven van de stappen die nodig zijn om een nieuwe of bestaande pagina van inhoud te voorzien en te tonen (bekijken).

Wanneer een item in de structuurboom wordt aangeklikt, verschijnt rechts in beeld als pop-up het dialoogvenster Opties.

Beschrijving publicatieproces.

Elk bewerkenscherm bevat zogenaamde HTML-velden, verdeeld over de diverse tabbladen. Dit zijn velden waarin u de inhoud kunt voorzien van opmaak. Voor de opmaak en specifieke functionaliteiten gebruikt u de IPROX-editor.

Beschrijving van IPROX Lay-out.

Uitleg over Front-end editing in IPROX. We noemen het ookwel Lightbox editing.

Over overkoepelende functies binnen IPROX 4.

Zoekformulier