Vraag en Antwoord Index

Algemeen

Het is mogelijk om een overzicht te genereren van vragen en bijbehorende antwoorden. Voor het maken van een ‘Vraag en Antwoord' rubriek zijn twee paginatypen nodig: ‘Vraag en Antwoord Index' als overzichtspagina en ‘Vraag en Antwoord' om de vragen en bijbehorende antwoorden in te voeren en te onderhouden. Het standaard gedrag van Vraag- en Antwoord Indexen is aangepast: wanneer een vraag wordt aangeklikt, klapt het antwoord nu direct daaronder uit.

Paginatype 'Vraag en Antwoord Index'

vraag en antwoord container structuur

De 'Vraag en Antwoord Index' start met een redactionele inleiding. Daaronder staan alle vragen in alfabetische volgorde. Klikt de bezoeker op een vraag, dan klapt het bijbehorende antwoord eronder uit. Alleen pagina's van het type ‘Vraag en Antwoord' worden opgenomen in de ‘Vraag en Antwoord Index'. Door het selecteren van een startpunt bepaalt de redactie vanaf welk punt in de structuur gezocht wordt naar Vraag en Antwoord-pagina's. Indien men content uit verschillende containers gegroepeerd wil aanbieden, is het mogelijk om meerdere startpunten aan te wijzen. Er is minimaal één startpunt nodig om de index te laten werken.

vraag en antwoord index scherm

Paginatype 'Vraag en Antwoord'

Het paginatype ‘Vraag en Antwoord' maakt het mogelijk de inhoud van één vraag met bijbehorend antwoord te onderhouden. ‘Vraag en Antwoord' pagina's worden als aparte contenteenheid opgeslagen, bijvoorbeeld in een container. Dit maakt het mogelijk om ze behalve in de ‘Vraag en Antwoord Index' ook in dossiers en via de zoekfunctie terug te laten komen. Binnen een container kan een nadere mappenstructuur worden aangemaakt om de pagina's logisch te ordenen.

vraag en antwoord vraag velden

Velddefinities paginatype Vraag en Antwoord Index

Veld

Toelichting

Selectie-instellingen

Eigenschappen
Items per pagina Maximaal aantal vragen dat getoond wordt op de indexpagina. Indien de index meer items bevat dan hier ingesteld is, verschijnt een bladeroptie. Indien hier niets wordt ingevuld dan tonen alle vragen op één pagina onder elkaar. Default: 10
Zoekopties
Vrij zoeken Aangevinkt = Boven de Vraag en Antwoord index toont een zoekveld. De bezoeker kan vrij zoeken in vragen en antwoorden.

Startpunt

Toevoegen Startpunt

Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur gezocht wordt naar vraag en antwoord pagina's voor de index. Het is mogelijk meerdere startpunten te selecteren. NB: De vraag en antwoord index werkt alleen wanneer hier minimaal één startpunt is geselecteerd.

Per startpunt

Link

Hier wordt als startpunt een punt in de structuur aangewezen. Alle ‘Vraag en Antwoord'-pagina's die zich onder dat punt bevinden, worden automatisch opgenomen in de index. Het startpunt kan een virtuele map onder de pagina 'Vraag en Antwoord Index" zijn of een virtuele map in een container. Alleen de pagina's van het type Vraag en Antwoord worden geindexeerd.

Algemeen

Tekst bij niets gevonden

Deze tekst verschijnt wanneer de index leeg is, m.a.w. wanneer onder het startpunt geen 'Vraag en Antwoord' pagina's worden gevonden.

Inhoud

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan de indexpagina.

Datadefinities paginatype Vraag en Antwoord

Veld

Toelichting

Plus
Naam Vul hier de vraagtekst in. De naam wordt getoond in de Vraag en Antwoord Index.
Titel Vul hier de vraagtekst in. De titel wordt getoond bovenaan de pagina.

Vraag en Antwoord

Antwoord

Het antwoord. Dit antwoord wordt ook in zoekresultaten getoond als samenvatting. Binnen het antwoord kunnen redactioneel afbeeldingen en links worden opgenomen.

Zoekformulier