Nieuwsbrief

Het paginatype ‘Nieuwsbrief' maakt het mogelijk redactioneel samengestelde nieuwsbrieven per e-mail te versturen naar personen die vermeld staan op een bepaalde mailinglist.

Nieuwsbrieven zijn pagina's met een vaste opmaak volgens de huisstijl, die worden aangemaakt binnen de sitestructuur.

Een nieuwsbrief bestaat uit verwijzingen naar content binnen de site. Na publicatie kan de nieuwsbrief worden verzonden aan bezoekers die als abonnee staan ingeschreven op een bepaalde mailinglist.

Een testverzending aan een eigen ingestelde ontvanger is mogelijk door gebruik te maken van [ Verstuur deze pagina ] in de Item-tab van het Dialoogvenster Opties. De nieuwsbrief kan tevens via de site worden aangeboden als pagina.

Nieuwsservice

De Nieuwsservice is een voorziening waarop bezoekers zich kunnen inschrijven met een profiel. Periodiek wordt automatisch een nieuwsbrief samengesteld en verzonden met de gepubliceerde pagina's onder een redactioneel instelbaar startpunt of meerdere startpunten. De nieuwsservice is een apart paginatype dat hier verder niet staat beschreven.

Nieuwsbrief aanmaken

De redactie stelt een nieuwsbrief samen door handmatig losse blokken informatie samen te voegen en eventueel te voorzien van een inleiding. De blokken kunnen bestaan uit een titel, tekst, afbeelding, en verwijzing. De nieuwsbrief kan worden afgesloten met een link om uit te schrijven en een link naar een disclaimer.

In de Nieuwsbrief neemt u Nieuwsitems op met afbeelding en verwijzing. Niet alle velden zijn verplicht.

nieuwsbrief item toevoegen

In het tabblad Inhoud zet u standaard informatie neer.

nieuwsbrief inhoud

In het tabblad Instellingen geeft u de Nieuwsbrief een titel en vult u een e-mailadres in. Dit e-mailadres is zichtbaar in het Aan / To veld van de mail die de bezoeker ontvangt.

nieuwsbrief instellingen tabblad

Velddefinities Nieuwsbrief

Velddefinities module Nieuwsbrief

Veld

Toelichting

Tabblad Instellingen

Brondatum

Datum waarop de pagina is aangemaakt, verschijnt rechts in de header van de nieuwsbrief naast de paginatitel

Onderwerp

Verschijnt in het onderwerp-veld van de verzonden nieuwsbrief.

Geadresseerde

Adres dat zichtbaar is in verzonden mail (1 adres invullen)

Tabblad Inhoud

Inleiding

Inleidende tekst, komt boven de artikelen te staan.

Afsluiter

Afsluitende tekst, verschijnt onderaan nieuwsbrief.

NB: Hier kan men ook de verwijzing opnemen naar de plaats waar men zich kan uitschrijven voor de betreffende nieuwsbrief zodat de gegevens worden verwijderd uit de mailinglist.

Inhoudsopgave

Bij de standaard module nieuwsbrief is aan het cluster 'Inhoud' het veld 'Inhoudsopgave' toegevoegd. Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt er automatisch een inhoudsopgave gegenereerd die bovenaan de nieuwsbrief wordt geplaatst. Op de site toont een inhoudsopgave met klikbare bladwijzers. In de meeste mailclients werken bladwijzers niet, daarom toont in de mail een inhoudsopgave zonder links.

Tabblad Nieuwsitem

Toevoegen nieuwsitem (blokken)

Hier kan men handmatig losse nieuwsberichten toevoegen aan de nieuwsbrief. Wanneer men bij een bericht een publicatiedatum wil tonen moet men deze handmatig in de tekst opnemen, dit gebeurt niet automatisch.

Per nieuwsitem kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd

Titel

Titel van het nieuwsitem, Als de interne verwijzing is ingevuld, linkt de titel naar deze verwijzing.

Tekst

Tekst, inhoud van het nieuwsitem.

Afbeelding

Deze afbeelding wordt bij de tekst getoond. Advies: Zet i.v.m. een fraaiere vormgeving de marges rondom de afbeelding op 10.

Interne verwijzing

Verwijzing naar een pagina binnen de structuur van de website of naar een pagina in een container. In de nieuwsbrief kan via de link bij het item doorgelinkt worden naar deze pagina.

Nieuwsbrief verzenden, afbeeldingen meesturen

Bij het verzenden van uw nieuwsbrief (functie in de Item-tab van het dialoogvenster Opties) kunt u kiezen voor de optie: "Stuur afbeeldingen mee"

De mogelijkheid om afbeeldingen mee te sturen is ingevoegd, omdat sommige providers geen multipart mail met afbeeldingen ondersteunen met het gevolg dat de lay-out van de nieuwsbrief er niet uitziet zoals u heeft bedoeld. Bij het verzenden van een interne nieuwsbrief binnen uw eigen organisatie, hoeft de optie niet aangevinkt te worden. De afbeeldingen worden dan niet meegezonden, maar bij openen van de mail binnengehaald.

Implementatiespecifiek

  • Hierboven staat aangegeven dat de nieuwsitems specifieke velden kennen. Echter per implementatie kunnen er verschillende blokken worden toegepast om de nieuwbriefmodule te voorzien van informatie, verwijzingen en afbeeldingen.
  • In principe is de module geschikt voor het maken van een basisnieuwsbrief. Het is mogelijk om hieraan uitbreidingen toe te voegen bijvoorbeeld wat betreft headerafbeelding, vormgeving, kopjes, illustraties, uitgaveinfo etc. Dit valt onder maatwerk.
  • Per implementatie moet er bepaald worden of er met lees-meerlinks wordt gewerkt of met titel links.
  • Per implementatie moet er bepaald waar de afbeeldingen in de nieuwsbrief komen te staan.
  • Indien gewenst kan aan de nieuwsbrief een link worden toegevoegd om de nieuwsbrief op de website te bekijken: "Mocht u problemen ondervinden om deze e-mail te lezen, klik dan hier om de nieuwsbrief op de website te bekijken". Dit valt vooralsnog onder maatwerk.

Zoekformulier