Fotoalbum

Verschijningsvorm website

Door middel van het paginatype ‘Fotoalbum’ kan men fotoverslagen op de website plaatsen.

Het fotoalbum bestaat uit een korte inleidende tekst gevolgd door een overzicht van de in het album aanwezige foto’s, afgebeeld in miniatuurformaat. Bij een groot aantal foto’s kunt u ervoor kiezen de foto’s over meerdere pagina’s te verdelen waarbij de bezoeker via bladerknoppen het album bekijkt.

Per foto wordt de titel en een thumbnail (miniatuur) getoond. De thumbnail heeft een vast formaat. De oorspronkelijke foto wordt uitgevuld met wit indien deze niet past binnen de standaard schaalmogelijkheden. Foto's in staand formaat zullen aan beide zijden worden voorzien van een witruimte.

De bezoeker kan op een foto klikken, waarna de foto in zijn oorspronkelijke formaat wordt getoond in een pop-up ('lightbox').

N.B.: Is de foto groter toegevoegd dan de beschikbare ruimte toelaat, dan toont IPROX een passend formaat. Hiervan kunt u gebruik maken door de foto's simpelweg in het grootst beschikbare formaat te uploaden; IPROX maakt afgeleide formaten, en toont onder iedere omstandigheid (smartphone, tablet, desktop) een passend formaat.

De titel van de foto komt bovenin de pop-up te staan. Tevens worden de beschrijving en/of copyright-informatie getoond indien deze zijn ingevuld en een aanduiding waar in de reeks de foto staat: foto 3 van 25. Tussen de verschillende foto’s kan gebladerd worden.

Op deze pagina kunt u schermvoorbeelden zien van een fotoalbum met E-card functionaliteit.

Verzenden als E-card

Wanneer dit geïmplementeerd is voor uw site, kan de redactie er voor kiezen aan een fotoalbum een E-card functionaliteit te verbinden. Wanneer deze optie aan staat, kan de bezoeker een geselecteerde afbeelding, voorzien van een eigen tekst, verzenden naar een door de bezoeker op te geven e-mailadres. Naast het kiezen van een foto en invoeren van een tekstbericht, kunnen achtergrondkleur en tekstkleur worden ingesteld door de bezoeker. De velddefinities staan onderaan deze pagina beschreven.

Redactionele activiteiten

Op deze pagina kunt u schermvoorbeelden bekijken van de verschillende tabbladen in het redactiescherm.

Wanneer u het redactiescherm van het fotoalbum opent, komt u op het tabblad ‘Instellingen’ terecht. Hier kunt u aangeven hoeveel foto’s u per pagina wilt tonen en hoeveel foto’s er naast elkaar op 1 rij komen te staan. Vervolgens opent u het tabblad Inhoud. Na het invoeren van de inleiding kunt u door te klikken op de knop [Bestand selecteren] een ZIP-bestand met foto’s uploaden. NB: U dient de foto’s op voorhand in een geschikt webformaat op te slaan en van een goede bestandsnaam te voorzien. Via het dialoog is het mogelijk om handmatig een aantal algemene gegevens in te voeren (breedte; hoogte; default beschrijving; default copyright).

Let op: deze gegevens worden toegepast op alle foto’s in de ZIP-upload. Titel, beschrijving en copyright-informatie kunnen later nog per foto worden aangepast, de afmetingen liggen echter vast na upload.

Na een klik op [OK] wordt het ZIP-bestand door IPROX naar de webserver verzonden. De maximale grootte van een zip-bestand is standaard 20 MB. Hiervan kan afgeweken worden, afhankelijk van de implementatie van uw IPROX.

Vervolgens wordt het ZIP-bestand op de server uitgepakt. Zodra dit gebeurd is, ziet u een melding op het scherm (aantal geplaaatste foto's). Op het tabblad Album verschijnen de foto’s als thumbnails in het redactiescherm. U kunt hier de volgorde aanpassen en foto’s verwijderen. Indien u op de titel van een foto klikt, opent het tabblad Foto’s. Hier kunt u per foto aanvullende informatie invoeren zoals beschrijving en copyright, en de titel desgewenst wijzigen. De ordening na uitpakken van de zip is alfabetisch op titelnaam.

Daarnaast is het mogelijk om een losse foto aan het album toe te voegen. Hiertoe klikt u in het tabblad ‘Album’ op de knop [Toevoegen foto].

De slideshow functionaliteit

U kunt er voor kiezen om een fotoalbum als slideshow te laten weergeven. In dat geval zal in de popup automatisch worden doorgebladerd naar de volgende foto. Het tempo waarmee dit gebeurt (interval), wordt redactioneel bepaald.

Implementatiespecifiek (maatwerk)

De slideshow kan indien gewenst worden ontsloten binnen HTML-velden in andere paginatypen door middel van een koppeling. Dat gebeurt door een interne link te laten verwijzen naar een fotoalbum en deze de klasse ‘slideshow’ mee te geven. De popup met daarin de slideshow zal nu op de betreffende pagina worden weergegeven.

Fotoalbum en Lay-out

Indien uw IPROX is voorzien van Lay-out dan is hiervoor een tabblad opgenomen in het redactiescherm. De werking hiervan komt overeen met de generieke Lay-out werkwijze.

Velddefinities Fotoalbum

Velddefinities module Fotoalbum

Veld

Toelichting

Instellingen

NB: het is belangrijk deze velden in te vullen voordat de foto’s worden geselecteerd.

Titel tonen

Aangevinkt: van elke foto wordt de titel getoond op de overzichtspagina.

Niet aangevinkt: de foto’s worden op de overzichtspagina zonder titel getoond. Deze optie is handig bij grote batches zodat niet elke titel handmatig aangepast hoeft te worden.

Items per pagina

Aantal thumbnails per overzichtspagina. Bij meer foto’s wordt automatisch een bladeroptie ingevoegd. Indien men hier niets invult, worden alle foto’s op 1 pagina getoond (zonder bladeroptie).

Items per rij

Hier kunt u aangeven hoeveel items u naast elkaar op 1 rij wilt plaatsen. NB: houd hierbij rekening met de breedte van de thumbnail.

Breedte thumbnail

De gegenereerde thumbnail krijgt een vaste breedte die redactioneel bepaald kan worden. Default = 150 pixels

Hoogte thumbnail

De gegenereerde thumbnail krijgt een vaste hoogte die redactioneel bepaald kan worden. Default = 100 pixels

Max.breedte afbeelding

De breedte van de popup is gekoppeld aan deze instelling. Default staat de breedte op 800.

Max. hoogte afbeelding

De hoogte van de popup is gekoppeld aan deze instelling. Default staat de hoogte op 600.

Slideshow

Aangevinkt = in de popup wordt automatisch doorgebladerd naar de volgende foto.

Slideshow interval

Tijd in milliseconde voor tonen volgende foto (1000 = 1 seconde)

Inhoud

Inleiding

Korte introductie van het fotoalbum. Verschijnt bovenaan de overzichtspagina.

Foto bestand .zip

Uploaden van zip-bestand met foto’s. Het is mogelijk om een default copyright tekst toe te voegen aan het zipbestand. Na het uploaden van een .zip bestand zullen alle foto's uit de zip onder het tabblad Foto's verschijnen. In principe is er geen beperking aan het aantal foto's dat toegevoegd kan worden. Om het bewerkingsscherm overzichtelijk te houden, is het aan te raden niet meer dan 50 foto's per fotoalbum te plaatsen.

Fotos

Foto Per foto kan de volgende informatie worden beheerd.

Titel

Titel van de foto. Default staat hier de bestandsnaam. Wanneer ervoor gekozen wordt de titels van de foto’s te tonen is het aan te raden de bestandsnaam handmatig te wijzigen in een pakkende titel.

Foto

Kies hier een foto van uw computer of netwerkschijf, niet vanuit catalogus.

Beschrijving

Beschrijving van de foto.

Copyright

Copyright informatie.

Velddefinities E-card functionaliteit

Hieronder staan de velddefinities beschreven die verschijnen indien aan deze module de functionaliteit E-card is gekoppeld. De foto's uit het fotoalbum kunnen in dat geval als E-card per e-mail worden verzonden. Het tabblad ‘Pagina versturen’ is alleen zichtbaar wanneer de E-card functionaliteit is geïmplementeerd voor uw site.

Velddefinities bij E-card functionaliteit
Veld Toelichting
Instellingen
Aan Aangevinkt: het is mogelijk een e-card te versturen vanaf de website. Niet aangevinkt: de e-cards worden wel getoond maar kunnen niet worden verstuurd.
Onderwerp Het onderwerp van de mail waarmee de e-card wordt verstuurd.
Captcha Aangevinkt: de bezoeker dient een captcha in te vullen voordat de e-card verzonden kan worden
Tekstkleur instelbaar Aangevinkt: de bezoeker kan een tekstkleur voor de tekst bij de kaart uitkiezen.
Niet aangevinkt: de tekstkleur is standaard zwart.

Achtergrondkleur instelbaar Aangevinkt: de bezoeker kan een achtergrondkleur voor de kaart uitkiezen.
Niet aangevinkt: de achtergrondkleur is standaard wit.

Inhoud
Formulier inleiding Korte inleidende tekst bovenaan het mailformulier.
Formulier afsluiter Korte afsluitende tekst onderaan het mailformulier.
Bericht na verzending Tekst die op het scherm verschijnt na het versturen van de kaart. Default: De e-card is verzonden.
Onderschrift mail Tekst die in de e-mail onder de kaart wordt getoond, bijvoorbeeld “Deze e-card is verzonden vanaf de website www.uwsite.nl”
Inhoud tekst mail Er zijn mail clients die geen html ondersteunen, in dat geval zal de hier ingevulde tekst in de mail worden getoond. Default: U heeft een e-card ontvangen

Zoekformulier