Prikbord

Algemeen

Het paginatype Prikbord maakt het mogelijk om advertenties en/of documenten te plaatsen en te onderhouden.
Het Prikbord bestaat uit een overzicht van de geplaatste bijdragen, het prikbord zelf, en een formulier voor het plaatsen van bijdragen. De geplaatste bijdragen kunnen naar keuze worden ingedeeld in verschillende rubrieken. Deze rubrieken zijn redactioneel onderhoudbaar.

schermafbeelding prikbord formulier

Het overzichtsscherm begint bovenaan met een inleiding. Direct daaronder staan de rubrieken vermeld, indien deze zijn opgenomen in uw omgeving. Per rubriek wordt aangegeven hoeveel bijdragen geplaatst zijn. Redactioneel kan ingesteld worden of alle rubrieken getoond worden of alleen de rubrieken waarin zich bijdragen bevinden. Wanneer er voor gekozen is om ook lege rubrieken te tonen, zijn deze niet klikbaar.

schermafbeelding prikbord rubrieken

Onder de lijst met rubrieken wordt een overzicht getoond van de meest recent geplaatste bijdragen. Het aantal is instelbaar. De bijdragen worden geordend op plaatsingsmoment, de meest recente bijdrage staat altijd bovenaan.

Per bijdrage worden de volgende zaken getoond:

 • Datum en tijd van de plaatsing, deze worden automatisch gegenereerd door het systeem
 • Categorie zoals aangeboden of gevraagd. De categorieen worden beheerd in de Bibliotheek > Referentielijsten
 • Titel
 • Tekst
 • Geplaatst door: naam met e-mail link
 • Eventueel een bijlage: foto of bestand

De bezoeker kan een bepaalde rubriek kiezen. Hij komt dan terecht op het rubrieksscherm met alleen de bijdragen van de betreffende rubriek.

Rubriekscherm

Het rubrieksscherm toont alle geplaatste bijdragen binnen een bepaalde rubriek:
De rubriekenlijst blijft boven in beeld. De gekozen rubriek wordt in het overzicht gemarkeerd.

Plaatsen van een bijdrage

Via het formulier kan de bezoeker een advertentie plaatsen.
Hierbij kan standaard de volgende informatie worden ingevuld:

 • Rubriek, selectiemenu, de presentatie is afhankelijk van het aantal rubrieken dat mag worden gekozen
 • Categorie, mits redactioneel geactiveerd
 • Naam
 • E-mail
 • Titel
 • Uw bericht, de tekst van de bijdrage
 • Bijlage, tekstbestand of fotobestand
 • Toelichting bijlage

Al deze velden zijn verplicht met uitzondering van de velden Bijlage en Toelichting bijlage.

Indien een bestand (document of foto) als bijlage aan de bijdrage wordt gekoppeld, geldt het volgende:

 • Een document wordt als download aangeboden waarbij de tekst die is ingevoerd in het veld ‘toelichting bijlage' als link fungeert;
 • Gekoppelde foto's worden als thumbnail getoond. De tekst in het veld ‘toelichting bijlage' verschijnt als alt-tag bij mouse-over. Door op de thumbnail te klikken verschijnt de volledige foto.

Zodra door een bezoeker een bijdrage geplaatst is, verschijnt deze in het prikbord. Nieuw geplaatste bijdragen worden bovenin de rubriek opgenomen. Geplaatste bijdragen komen- na de instelbare vervalperiode- automatisch te vervallen. Deze vervalperiode wordt door de beheerder generiek ingesteld voor het hele prikbord.

Extra formuliervelden

Het formulier voor het plaatsen van bijdragen bevat standaard de velden Naam, E-mail, Titel, Tekst, en een mogelijkheid om een bijlage (foto of bestand) te uploaden. Dit standaardformulier kan eventueel door de redactie uitgebreid worden met extra velden, bijvoorbeeld voor het invullen van een ‘telefoonnummer' of een ‘prijs'. De extra velden komen altijd onderaan het formulier te staan maar boven de bijlagevelden. Bij elk extra veld kan aangegeven worden of invullen verplicht is.

Wijzigen en verwijderen van bijdragen

Na het plaatsen van een bijdrage ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een link naar de pagina waar de bijdrage kan worden verwijderd. Wanneer de optie 'Eigen bijdrage mag aangepast worden'is aangevinkt, mag de bezoeker zijn eigen bijdrage ook aanpassen.

Moderatie door de beheerder

De webmaster kan de bijdragen via Moderatie in de IPROX-beheeromgeving verwijderen of aanpassen.

prikbord moderatie via de itemtab

prikbord moderatie scherm

Instellen van categorieën door de webmaster

Standaard zijn de categorieën ‘Aangeboden en Gevraagd' geïmplementeerd. Via de selectielijst Categorie (prikbord) is het mogelijk deze categorienamen aan te passen of uit te breiden.

NB: De ingestelde categorieën gelden voor de gehele website. Het is niet mogelijk per prikbord een eigen categorieënlijst samen te stellen.

Velddefinities, schermvoorbeelden

prikbord tabblad instellingen

prikbord tabblad rubriek

Velddefinities

Definities van de velden van het prikbord in het redactiescherm

Naam

Toelichting

Instellingen

Vervalperiode

Het aantal dagen waarna de bijdrage automatisch vervalt.

Aantal items op startpagina

Aantal meest recente bijdragen dat wordt getoond in het overzicht op de startpagina. Default: 10

Items per pagina per rubriek

Het aantal bijdragen dat per rubrieksscherm getoond wordt. Indien er meer items zijn dan het hier ingevulde getal verschijnt er een bladeroptie. Wanneer er hier niets wordt ingevuld worden alle bijdragen voor die rubriek op één scherm getoond.

Maximaal aantal rubrieken per bijdrage

Het maximale aantal rubrieken dat de bezoeker aan een bijdrage kan koppelen.

Eigen bijdrage mag aangepast worden

Aangevinkt = de bezoeker mag de eigen bijdrage aanpassen na plaatsing. Dit geldt dan voor alle bijdragen die op het prikbord worden geplaatst. Verwijderen van de eigen bijdrage is altijd mogelijk, dus ook als deze optie niet is aangevinkt.

Toon lege rubrieken

Aangevinkt = rubrieken zonder bijdrage worden getoond in het rubrieken overzicht, maar zijn niet klikbaar.

Toon categorieën Aangevinkt = het veld categorie wordt getoond in het formulier en bij elke bijdrage.
Breedte thumbnail De breedte van de thumbnails die op basis van de ge-uploade afbeelding gegenereerd worden. Alle gegenereerde thumbnails krijgen deze vaste breedte. Default = 50 pixels
Hoogte thumbnail De hoogte van de thumbnails die op basis van de ge-uploade afbeelding gegenereerd worden. Alle gegenereerde thumbnails krijgen deze vaste hoogte. Default = 50 pixels
Maximale breedte afbeelding De maximale breedte van de afbeelding die bij een bijdrage getoond wordt. Is de ge-uploade afbeelding breder, dan wordt het formaat van de afbeelding aangepast. Default =800 pixels
Maximale hoogte afbeelding De maximale hoogte van de afbeelding die bij een bijdrage getoond wordt. Is de ge-uploade afbeelding hoger, dan wordt het formaat van de afbeelding aangepast. Default =600 pixels

Rubriek

Toevoegen rubriek

Hier kan de redacteur een onbeperkt aantal rubrieken toevoegen aan het prikbord. Wanneer hier geen rubrieken zijn ingevoerd, komt automatisch de selectiemogelijkheid in het formulier te vervallen.

Inhoud

Inleiding

Inleidende tekst boven het prikbord.

Inleiding formulier Tekst boven het formulier om bijdragen te plaatsen.
Tekst na verzending Tekst die de bezoeker te zien krijgt als zijn bijdrage is geplaatst.
Tekst na verwijderen Tekst die de bezoeker te zien krijgt als zijn bijdrage is verwijderd.

Standaardvelden

Externe link

Aangevinkt = er wordt aan het formulier een veld toegevoegd waarin de bezoeker een externe link kan plaatsen, bijvoorbeeld naar een advertentie op marktplaats of naar een eigen website.

Element

Toevoegen element

Hier kunnen extra elementen toegevoegd worden aan het formulier. Het is alleen mogelijk om platte velden toe te voegen, zoals b.v. 'telefoonnummer' of 'prijs'. Bij elk extra veld kan aangegeven worden of invullen verplicht is.

Zoekformulier