RSS-feeds

Met behulp van dit paginatype kunnen de berichten van één of meerdere RSS-feeds overzichtelijk worden gepresenteerd. Een RSS-feed geeft u de mogelijkheid om informatie of nieuws van een andere website in uw website te laten zien.

Verschijningsvorm

Het scherm toont een inleiding met daaronder de items uit de geselecteerde feed(s). Van elk item worden getoond: Titel (klikbaar) en naar keuze Datum, Tijd, Bron, Samenvatting. Door op de titel van een item te klikken, komt de bezoeker direct op de bronpagina terecht.

RSS-feeds

Wanneer het aantal items groter is dan het ingestelde aantal items per pagina, wordt een bladeroptie toegevoegd. De RSS-feed is tevens te tonen op bijvoorbeeld de Homepage van de website, in dat geval dient vanuit een apart blok op de Hoempage een koppeling te worden gelegd met het paginatype RSS-feeds.

Instellingen

RSS feed instellingen

De redacteur kan een aantal zaken handmatig instellen:

  • Wel of geen samenvattingen tonen bij de items.
  • Wel of geen bronvermelding tonen bij de items.
  • Wel of geen datum en tijd tonen bij de items.
  • Aantal items per pagina.
  • Ordening: Maak een keuze uit Alfabetisch, Chronologisch of Omgekeerd chronologisch.
  • Tonen va de verschillende feeds: Gegroepeerd per bron of Verweven.
  • Er kunnen meerdere RSS feeds worden opgenomen [ Toevoegen Feed ]

Velddefinities

velddefinities module RSS-feeds

Veld

Toelichting

Instellingen

Samenvatting
tonen

Aangevinkt: van elk bericht wordt de samenvatting getoond op de pagina

Bron tonen

Aangevinkt: bij elk bericht wordt de bron getoond op de pagina

Datum tonen

Aangevinkt: bij elk bericht wordt de datum en de tijd getoond op de pagina

Items per pagina

Aantal items per pagina, bij meer items wordt een bladeroptie toegevoegd.

Ordening

Hier kan de ordening van de items worden aangegeven. Keuze uit: Alfabetisch, Chronologisch, Omgekeerd chronologisch

Tonen Er zijn 2 keuzemogelijkheden:

Verweven: alle items van verschillende bronnen worden - afhankelijk van de gekozen ordening- door elkaar getoond.

Gegroepeerd per bron: alle items van een bepaalde bron worden - ongeacht de gekozen ordening- na elkaar getoond.

Inhoud

Inleiding

Inleiding boven de berichten

Tekst bij geen items Deze tekst wordt getoond als er geen items beschikbaar zijn.
Feeds (repeterend keuzecluster) met per cluster Feed de volgende velden
Link

Link naar de RSS-feed; bijvoorbeeld http://www.nu.nl/feeds/rss/sport.rss

Aantal Aantal items dat vanuit de betreffende feed wordt opgenomen op de pagina.
Bron Bronnotatie
Bevat Hier kan een komma-gescheiden lijst worden ingevoerd met termen welke het item moet bevatten. Op deze manier kan de feed rondom bepaalde onderwerpen worden opgebouwd.
Bevat niet Hier kan een komma-gescheiden lijst worden ingevoerd met termen welke het item NIET mag bevatten. Op deze manier kunnen bepaalde onderwerpen worden uitgesloten van de feed.

Zoekformulier