Media

Algemeen

Als opvolger van de module Video is de nieuwe module Media ontwikkeld. Deze module maakt gebruikt van nieuwe technieken en biedt de mogelijkheid om video’s toegankelijk aan te bieden. Het paginatype ‘Media' maakt het mogelijk om een video te tonen aan de bezoeker inclusief audiodescriptie, ondertiteling, fullscreenmogelijkheden en uitgeschreven tekst. De module biedt tevens de mogelijkheid om externe video's (YouTube, Vimeo) te plaatsen.

Verschijningsvorm

Op het scherm verschijnt de titel van de pagina en vervolgens de inleidende tekst (optioneel). Daaronder wordt de redactioneel ingevoerde beginafbeelding getoond. Door op het pijltje te klikken kan de video worden afgespeeld. Onderin de video staat een standaard bedieningspaneel. Bezoekers kunnen naar keuze ondertiteling [cc] of audiodescriptie [ad] mee laten lopen met de video. Ook kan de video fullscreen getoond worden.

Bestanden kunnen tevens als download worden aangeboden. Deze worden onder de video aangeboden evenals de verwijzing naar de uitgeschreven tekst.

Het plaatsen van video's

Op het tabblad Media kunt u in het cluster 'Media' een videobestand plaatsen. Er kan gebruik worden gemaakt van bestanden die van uw eigen computer afkomstig zijn (selecteer de optie 'lokaal') óf van videobestanden die daartoe op een specifieke server geplaatst zijn (selecteer de optie 'extern'). De aangeboden video's dienen op een specifieke manier gedigitaliseerd worden; dit proces valt buiten IPROX en dient door uzelf intern georganiseerd te worden; het paginatype ‘Media' ondersteunt alleen het plaatsen en tonen van deze video's.

Module Media

Bestand uploaden

In het veld 'Bestand' kunt u een video-bestand vanaf uw eigen computer uploaden. De te plaatsen video's dienen van een bepaald formaat te zijn. U kunt gebruik maken van bestanden in de volgende formaten: MP4 en WebM .

Niet alle MP4 bestanden zijn overigens geschikt om af te spelen op het web, dit is afhankelijk van de encodering van het betreffende bestand. Indien u problemen ondervindt met het afspelen van een MP4-bestand, kunt u contact opnemen met uw webcoördinator bij InfoProjects.

Andere bestandsformaten (bijvoorbeeld FLV of WMV zijn eventueel geschikt om als downloadbaar alternatief te dienen.

ONDErtitels en audiodescriptie

Het is mogelijk aan de video bestanden te koppelen met daarin de ondertiteling van de gesproken tekst en de audiodescriptie (voice-over). De ondertiteling wordt in de vorm van een SRT-bestand geplaatst. De audiodescriptie in de vorm van een MP3-bestand. Deze bestanden kunnen doorgaans door de leverancier van de video worden aangeleverd. In plaats van het uploaden van bestanden met ondertitels en audiodescriptie kunt u ook een externe verwijzing maken naar bestanden op een server. Selecteer in dat geval de optie 'extern'.

DOWNLOAD-OPTIE

Door deze optie aan te vinken stelt u het betreffende bestand als download beschikbaar op de site.

EXTERNE VERWIJZING

Het uploaden van een videobestand kan een behoorlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen. Mede daarom is het aan te raden grote (lang durende) videobestanden op de speciaal daarvoor bedoelde servers te laten plaatsen. In plaats van het uploaden van een lokale video kan dan in het veld ‘Bestandsverwijzing' een externe verwijzing worden gemaakt naar de video op de server. Let op: In de praktijk kunnen dit soort externe bestanden alleen worden gebruikt als er afspraken tussen klant en streaming partij worden gemaakt over gebruik.

externe verwijzing

Lengte

Hier kan worden opgegeven wat de lengte van het videobestand is (in uren, minuten en seconden). Deze informatie wordt bij de downloadoptie getoond aan de bezoeker.

bestandsgrootte

Hier kan worden opgegeven wat de grootte van het videobestand is (in kB of MB). Deze informatie wordt bij de downloadoptie getoond aan de bezoeker.

Video's van YOUTUBE en VIMEO

Ook video's van YouTube en Vimeo kunt u heel eenvoudig op uw website plaatsen. Kies voor de optie 'Extern' en plaats in het veld 'Internetadres' de link naar de betreffende video. Let op: Links naar YouTube video's moeten beginnen met https://www.youtube.com/

Overige instelmogelijkheden

Breedte video

De breedte (in pixels) van het te plaatsen videobestand. Dit is doorgaans op te vragen bij de leverancier van het videobestand. Een breedte van 320 pixels is voor webgebruik meestal voldoende.

Hoogte video

De hoogte (in pixels) van het te plaatsen videobestand. Als de breedte van het videobestand 320 pixels bedraagt, is de hoogte over het algemeen 240 pixels vanwege de 4:3 verhouding die bij conventionele videobronnen wordt gebruikt. Voor videobronnen die afgeleid zijn van High Definition materiaal bedraagt deze verhouding 16:9.

Uitgeschreven tekst

Om te voldoen aan de eisen van een digitaal toegankelijke website kan aan de bezoeker een uitgeschreven alternatief voor de gesproken tekst in de video worden aangeboden (transcript).

Startafbeelding

Om bezoekers van de site alvast een idee te geven van de inhoud van de video kan een representatief beeld uit de video als afbeelding worden geplaatst. Deze afbeelding wordt door het systeem automatisch binnen het videokader getoond. Advies: gebruik een startafbeelding met dezelfde afmetingen als het geplaatste videobestand.

Datadefinities MEDIA

Veld

Toelichting

Instellingen

Breedte

Breedte (in pixels) van het te plaatsen videobestand.

Hoogte

Hoogte (in pixels) van het te plaatsen videobestand.

Uitgeschreven tekst

Tekstvak voor het plaatsen van een transcript (uitgeschreven variant van de gesproken tekst in de video)

Start afbeelding

Hier kan een representatief beeld uit de video als startafbeelding worden geplaatst. Advies: gebruik een startafbeelding met dezelfde afmetingen als het geplaatste videobestand. Indien hier geen afbeelding wordt ingevoerd, verschijnt een zwart vlak als startscherm.

Inhoud

Inleiding

Deze tekst verschijnt als inleiding bovenaan de pagina.

Media (keuzecluster) - Optie lokaal

Bestand

Selecteer een videobestand vanaf uw eigen computer om te uploaden naar de IPROX-server en vervolgens vanaf daar afgespeeld te worden. Alleen bestanden van het type MP4 en WebM kunnen geplaatst en afgespeeld worden. Overige bestanden kunnen als downloadlinks worden aangeboden.

Downloadoptie

U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website.

Lengte

Lengte van het videobestand (in uren, minuten en seconden).

Media (keuzecluster) - Optie extern

Link De titel van de link.
Internetadres Plaats hier de link naar het videobestand op een server of naar de video op de platformen YouTube of Vimeo.

Downloadoptie

U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website. Bij links naar video's van YouTube of Vimeo heeft deze optie geen effect.

Lengte

Lengte van het videobestand (in uren, minuten en seconden).

Bestandsgrootte Grootte van het videobestand (in kB of MB)
Ondertitels (keuzecluster) - Optie lokaal

Bestand

Selecteer een SRT-bestand met ondertitels vanaf uw eigen computer om te uploaden naar de IPROX-server.

Downloadoptie

U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website.

Ondertitels (keuzecluster) - Optie extern
Link De titel van de link.
Internetadres De link naar het bestand op de server.

Downloadoptie

U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website.

Audiodescriptie (keuzecluster) - Optie lokaal

Bestand

Selecteer een MP3-bestand met ondertitels vanaf uw eigen computer om te uploaden naar de IPROX-server.
Downloadoptie U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website.
Audiodescriptie (keuzecluster) - Optie extern
Link De titel van de link.
Internetadres De link naar het bestand op de server.

Downloadoptie

U kunt het bestand tevens als download beschikbaar stellen op de website.

Downloads

Download lokaal

U kunt hier extra bestanden uploaden om als download aan te bieden op de website. Bijvoorbeeld een video met hogere resolutie of een full HD-video.

Download extern

U kunt hier verwijzen naar extra bestanden op de server om deze als download aan te bieden op de website. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een video met hogere resolutie of een full HD-video.

Zoekformulier