Mailinglist

Wat is een Mailinglist?

mailinglist tonen

Een ‘Mailinglist' is een lijst met inschrijvingen, bestaande uit namen en e-mailadressen. Bezoekers kunnen zich via de site inschrijven voor een bepaalde mailinglist. Binnen de site kunnen meerdere mailinglists worden aangemaakt, bijvoorbeeld voor een bepaalde doelgroep of een bepaald thema.

De redactie kan de aanmeldingen modereren via de functieknop "Moderatie Mailinglist" in de Itemtab of via het IPROXmenu Moderatie.

Inschrijven via mailinglist

Bezoekers kunnen hun interesse voor de nieuwsbrief kenbaar maken door hun naam en e-mailadres in te voeren in een formulier op de site.

Vervolgens ontvangt de bezoeker - op het opgegeven e-mailadres - een mail. In de mail bevindt zich een link; door hierop te klikken wordt de inschrijving geactiveerd (‘opt-in'). De bezoeker wordt automatisch doorgelinkt naar de site en ziet op het scherm zijn inschrijving bevestigd.

Typen nieuwsbrieven

mailinglist tabblad startpunt

1. Periodieke nieuwsbrief

Het paginatype ‘Nieuwsbrief' maakt het mogelijk redactioneel samengestelde nieuwsbrieven te versturen naar personen die vermeld staan op een bepaalde mailinglist

2. Dagelijkse mailing (nieuwsservice)

Wanneer men zich abonneert op de dagelijkse mailing, ontvangt men aan het einde van elke dag een e-mail met verwijzingen naar alle op die dag gepubliceerde informatie. Redactioneel kunnen vooraf titel, inleiding en afsluiter van de mail worden ingevoerd. Verder wordt de inhoud van deze e-mail automatisch door het systeem samengesteld. De redactie bepaalt uit welke sitestructuren berichten worden verzameld voor de dagelijkse mailing (door het invoeren van één of meerdere startpunten). Voorwaarde voor opname in de dagelijkse mailing is dat de publicatiedatum van de betreffende pagina op vandaag staat en de pagina ook daadwerkelijk op die dag gepubliceerd is.
Het tijdstip van de mailing is redactioneel instelbaar via het veld 'Tijdstip'.

Let op: Artikelen die eerder zijn aangemaakt en waarin later een aanpassing wordt gedaan, gaan niet mee in de mailing aangezien de publicatie datum bij wijzigingen niet automatisch opgehoogd wordt. Wil men dit toch, dan moet de publicatiedatum alsnog handmatig op [ vandaag ] worden gezet.

Uitschrijven

Indien men zich wil uitschrijven, dan kan dit ook via de mailinglist-pagina. De abonnee vult zijn e-mailadres in; vervolgens ontvangt de abonnee een e-mail om de uitschrijving te bevestigen. Deze mail bevat een link: door hierop te klikken wordt de uitschrijving daadwerkelijk in het systeem verwerkt. De bezoeker gaat naar een pagina in de site waar de uitschrijving wordt bevestigd.

Profiel wijzigen

Indien een bezoeker zijn profiel wil wijzigen, dient hij zijn email-adres in te vullen in het betreffende veld op de mailinglistpagina. Vervolgens ontvangt hij een e-mail met daarin een link. De link brengt de bezoeker naar een pagina met de volgende gegevens: naam, e-mail, abonnementsvorm. Op deze pagina kan hij zijn abonnementsvorm wijzigen (naam/e-mail kunnen niet aangepast worden).

NB: De labels van de teksten van e-mails kunnen redactioneel onderhouden worden via de referentielijst ‘Mailinglist'. Ook de teksten die op de site verschijnen ter bevestiging van in- en uitschrijving worden onderhouden via deze referentielijst.

Datadefinities

mailinglist tabblad mailing

mailinglist-inhoud

datadefinities velden

Veld

Toelichting

Instellingen 1

Periodieke mailinglist

Aangevinkt: de optie om zich aan te melden voor de periodieke nieuwsbrief wordt aangeboden op de site.

Dagelijkse mailinglist

Aangevinkt: de optie om zich aan te melden voor de dagelijkse mailing (nieuwsservice) wordt aangeboden op de site.

Tijdstip Het tijdstip van de dagelijkse mailing is redactioneel instelbaar. Wil men bijvoorbeeld dagelijks om 19 uur door het systeem een check op nieuw gepubliceerde items laten uitvoeren, dan dient in dit veld de waarde 19:00:00 te worden ingevuld (uu:mm:ss).
Geen opt-in
Geen opt-out

Als deze velden voor een mailinglist worden aangevinkt, betekent dat dat in/uitschrijving zonder tussenkomst van een opt-in/out email kan gebeuren. Standaard is de opt-in/out procedure WEL ingesteld.

Bekijk voor uitleg de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

Instellingen 2
Startpunt Startpunt voor de dagelijkse mailing. Geef hier het startpunt in de structuur aan waaronder gezocht wordt naar nieuwe items voor de dagelijkse mailing. Het is mogelijk meerdere startpunten in te voeren.

Mailing default gegevens voor het versturen van mail naar deze mailinglist

Naam afzender

Deze naam komt als naam van de afzender in de email met de nieuwsbrief te staan.

Emailadres afzender

Dit e-mailadres komt als adres van de afzender in de email met de nieuwsbrief te staan.

Verstuur aan

Dit adres komt in de To: te staan. Hier dient men een ander adres dan e-mailadres afzender te plaatsen i.v.m. spam-blokkering. Vaak is dit een no-reply-adres. De adressen van de abonnees staan altijd in de BCC.

Inhoud

Formulier

Inleiding

Inleidende tekst; wordt bovenaan formulier getoond.

Afsluiter

Afsluitende tekst; wordt onderaan formulier getoond.

Dagelijkse nieuwsbrief

Titel

Titel van de dagelijkse mailing.

Inleiding

Inleidende tekst boven de items.

Afsluiter

Afsluitende tekst onder de items.

Implementatiespecifiek

  • Afhankelijk van de klant zal een bezoeker zich kunnen aanmelden voor een periodieke nieuwsbrief en/of voor een dagelijkse mailing.
  • Aanpassen van het profiel is niet actief als er geen keuze is tussen periodieke nieuwsbrief of dagelijkse mailing.
  • Dagelijkse mailing: op welk tijdstip de alertering wordt verstuurd is implementatiespecifiek.
  • Default worden alle paginatypen meegenomen in de dagelijkse mailing, indien gewenst kan dit in de settings aangepast worden

Zoekformulier