Sitemap

De sitemap toont een hiërarchisch overzicht van de site en wordt automatisch samengesteld op basis van de sitestructuur.

Verschijningsvorm

Het scherm toont een inleiding met daaronder de structuurboom. Deze kan in- en uitgeklapt worden zodat elk onderdeel van de sitestructuur bereikbaar is. Tevens is er een optie ‘alles uitklappen' waarmee de hele boom uitgeklapt kan worden. Door op een item in de boomstructuur te klikken, gaat de bezoeker naar de bijbehorende pagina in de site.

NB: Virtuele mappen worden standaard niet in de sitemap getoond. Indien door de redactie gewenst kunnen virtuele mappen wél worden getoond in de sitemap (instelbaar via bewerkingsscherm) maar deze zijn dan niet klikbaar.

Het paginatype Sitemap is tevens in te zetten voor andere toepassingen, bijvoorbeeld om een inhoudsopgave van een handboek te presenteren.

Instellingen

De sitemap wordt in principe automatisch samengesteld, maar de redacteur kan een aantal zaken handmatig bepalen:

  • Inleidende tekst
  • Startpunt: node in de sitestructuur van waaruit de sitemap zich opbouwt (veelal de homepage).
  • De sitemap kan voor de hele site ingezet worden, maar ook voor een bepaald onderdeel.
  • Startpunt tonen: men kan kiezen of het startpunt zelf wel/niet getoond wordt als beginpunt van de structuurboom. Het is bijv. denkbaar de homepage zelf niet te tonen maar direct de hoofdrubrieken.
  • Virtuele mappen tonen: hiermee kan aangegeven worden of die virtuele mappen die direct onder het startpunt zijn aangemaakt (en hun onderliggende pagina's) wel of niet getoond moeten worden. Virtuele mappen die op een andere plaats in de sitestructuur zijn aangemaakt, worden standaard niet getoond in de sitemap.
  • Maximale diepte: om in te stellen hoe diep de boomstructuur uitgeklapt wordt. De sitemap toont vanuit het gekozen startpunt een aantal redactioneel te bepalen niveaus.
  • Getoonde diepte: om in te stellen hoe diep de boom bij binnenkomst op de pagina uitgeklapt is.

Velddefinities

velddefinities module Sitemap

Veld

Toelichting

Instellingen

Startpunt

Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur pagina's meedoen in de sitemap. Doorgaans wordt hiervoor de homepage aangewezen.

Startpunt tonen

Aangevinkt= ook het startpunt zelf wordt bovenaan de sitemap getoond.

Virtuele mappen onder startpunt tonen

Aangevinkt= virtuele mappen direct onder het startpunt worden opgenomen in de sitemap. Default = uit.

Maximale diepte

Aantal niveaus dat -onder het gekozen startpunt- getoond wordt.

Default = 3. Advies: houd de maximale diepte zo klein mogelijk, dan blijft de sitemap overzichtelijk.

Getoonde diepte

Aantal niveaus - onder het gekozen startpunt - dat bij binnenkomst op de pagina getoond wordt (Normale weergave). Eventuele extra niveaus die volgens bovenstaande instelling mogen worden getoond zijn met behulp van plusjes uitklapbaar.

Inhoud

Inleiding

Korte inleidende tekst boven de sitemap, tussen de titel en de boomstructuur.

Zoekformulier