Formulier

Inleiding

Binnen een site kunnen formulieren, waaronder contact-, reactie- en bestelformulieren, worden opgenomen. Deze formulieren moeten vrij samen te stellen zijn. Na het invullen door de bezoekers, komt het formulier in de vorm van e-mail binnen op het adres dat de redactie aan het formulier gekoppeld heeft. Hierdoor wordt de bezoeker van de site in staat gesteld op een eenvoudige manier een vraag te stellen of informatie aan te vragen.

De redactie kan zelf de samenstelling en de opbouw van het formulier bepalen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van zowel gesloten als open vragen. Na het invullen van het formulier door de bezoeker, komt het in de vorm van e-mail binnen op het adres dat de redactie aan het formulier verbonden heeft. De mail is overzichtelijk opgebouwd en bevat alle velden die in het formulier opgenomen zijn.

Redactioneel kunnen de vaste en vrije velden van een formulier worden voorzien van een toelichting. De bezoeker klikt op een icoon om de toelichting te zien.

Verschijningsvorm

Het mailformulier wordt in twee stappen afgehandeld. Stap 1 betreft het invullen van het formulier vanuit de website, stap 2 betreft de daadwerkelijke verzending.

Stap 1:

Het formulier kent een aantal verschillende velden die - met uitzondering van tussentekstvelden - alle van een label zijn voorzien. Verplicht in te vullen velden zijn herkenbaar aan een markering (*). Bezoekers vullen de velden in en klikken vervolgens op [Volgende stap].

Er is feedback na verzending incorrect ingevulde formulieren. Wanneer een bezoeker een formulier wil verzenden zonder dat de verplichte velden zijn ingevuld, verschijnt een melding. Onder deze melding wordt een samenvatting getoond van de ontbrekende en/of foutief ingevoerde gegevens.

Stap 2:

De bezoeker krijgt een overzicht te zien van de door hem ingevulde informatie met het verzoek om de verzending te bevestigen. Van hieruit kan de bezoeker terugkeren om velden aan te passen óf kiezen voor [Verzenden]. Vervolgens komt de e-mail binnen op het adres dat aan het formulier verbonden is. Indien dit vooraf door de redactie ingesteld is, ontvangt de verzender een afschrift.

Business Logic en validatie

De complete vragenlijst staat altijd op één scherm waarbij de velden getoond worden in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt. Het mailform kent geen mogelijkheden voor business logic in die zin dat de vraagstelling afhankelijk is van gegeven antwoorden. Wel is het mogelijk om bij tekstvelden een beperkte validatie uit te voeren op e-mail, postcode of telefoonnummer.

Indien u gebruik wilt maken van business logic formulieren dan kunt u op onze site meer informatie hierover vinden: IPROX FORMS

Formulier-elementen

Een mailform bevat een aantal standaardvelden die door de redacteur aan- of uitgezet kunnen worden. De presentatievolgorde van deze velden in het formulier is vast en in overeenstemming met de volgorde in het bewerkingsscherm. Per veld kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen voordat hij het formulier kan verzenden. Daarnaast kan men het formulier verder uitbouwen door het toevoegen van de volgende elementen:

 • Selectievraag
  Hiermee kan een meerkeuze vraag op het mailformulier worden geplaatst. De redactie kan hierbij kiezen uit verschillende presentatievormen: checkboxen, lijst, dropdown lijst, radiobuttons.
  Het wordt aangeraden om de diverse labels (vragen, antwoorden) niet te lang te maken. In dat geval kan beter een tussentekst worden gebruikt.

Voorbeeld van checkboxen, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

voorbeeld checkboxen

Voorbeeld van een lijst.

Voorbeeld van een lijst

Voorbeeld van een dropdown lijst

voorbeeld van een dropdown lijst

Voorbeeld van radiobuttons, één antwoord is mogelijk.

voorbeeld radiobuttons

 • Tekstveld
  Een veld voor vrije invoer van tekst door de bezoeker waarbij het aantal regels en het veldtype redactioneel ingesteld kan worden.
 • Tussentekst
  Tekst tussen twee velden, dit kan bijvoorbeeld een toelichting zijn. Een tussentekst heeft geen label.
 • Bijlage
  Een veld om de bezoeker de mogelijkheid te geven een bestand te uploaden, bijvoorbeeld een curriculum vitea als het om een sollicitatieformulier gaat.
 • Datum
  Een veld om een datum in te vullen (dd/mm/jjjj)
 • Tijd
  Een veld om een tijd in te vullen (uu:mm)

Per toegevoegd element kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen.

Definities

Velddefinities module mailformulier

Veld

Toelichting

Instellingen

Cookie plaatsen het formulier mag maar één maal worden ingevuld.

Onderwerp

Tekst die bij de ontvanger verschijnt in het ‘onderwerpveld' van de mail. Default het label van de pagina.

Bestemming

Aan: Mailadres waar de e-mail naartoe wordt gestuurd. Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Kopie naar

Cc: Mailadres waar een eventuele kopie van de e-mail naartoe wordt gestuurd. Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Bcc

Bcc: Niet zichtbaar mailadres waar een eventuele kopie van de e-mail naartoe wordt gestuurd.

Afzender

Standaard E-mailadres dat komt te staan in het ‘afzenderveld' van de e-mail, indien het mailformulier zelf geen e-mailveld bevat.

Afschrift versturen

Indien dit aangevinkt is, zal de bezoeker die het formulier verstuurt een kopie hiervan ontvangen (let op: dit kan alleen als het formulier een ingevuld e-mailveld bevat).

Inhoud

Formulier

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan het mailformulier (stap 1).

Afsluiter

Korte afsluitende tekst onderaan het mailformulier (stap 1).

Bevestiging

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan bevestigingsscherm (stap 2).

Afsluiter

Korte afsluitende tekst onderaan bevestigingsscherm (stap 2).

Verzending

Bericht na verzending

Tekst die de bezoeker ziet na het klikken op ‘verzenden'. Default: Bedankt voor uw reactie.

Standaardveldenop het mailformulier. Voor alle standaardvelden geldt: ‘Plaatsen' aangevinkt: het veld wordt opgenomen in het mailformulier. ‘Verplicht' aangevinkt: het veld moet door de bezoeker verplicht worden ingevuld.

Naam

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Email

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen. Wanneer de bezoeker een ongeldig e-mailadres invoert, verschijnt direct de melding ‘geen geldig e-mailadres’. Het formulier wordt niet verstuurd, ook een eventueel afschrift wordt niet verstuurd.

Organisatie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Functie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Adres

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Postcode

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Plaats

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Land

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Telefoon

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Fax

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Uw bericht

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Captcha

Veld om ervoor te zorgen dat een formulier door een persoon wordt ingevuld en niet door een computer.

Element

Toevoegen element

Via een uitvalmenu kunnen elementen aan het mailformulier worden toegevoegd. Hierbij heeft men de keuze uit:
1. Selectievraag

2. Tekstveld

3. Tussentekst

4. Bijlage

5. Datumveld

6. Tijdveld

1. Selectievraag

Label

Tekst van de vraag. NB: Wanneer een lange tekst met uitleg moet worden ingevoerd kan hier beter eerst een tussentekst plaatsen.

Verplicht

Aangevinkt = bezoeker moet veld verplicht invullen.

Type

Hier moet één type gekozen worden. Op basis van het type wordt uiterlijk en logica van de selectievraag bepaald.

Maak een keuze uit:

Checkbox: meerdere antwoorden kiesbaar

Dropdownlijst: één antwoord kiesbaar

Lijst: meerdere antwoorden kiesbaar

Radiobuttons: één antwoord kiesbaar

Toevoegen Antwoord: Nadat de selectievraag is ingevoerd kan men een onbeperkt aantal antwoorden toevoegen

Antwoord

Antwoord

2. Tekstveld

Label

Aanduiding van het tekstveld.

Verplicht

Aangevinkt: bezoeker moet veld verplicht invullen

Veldtype

Wanneer hier het veldtype wordt aangegeven, wordt eenvoudige veldvalidatie uitgevoerd. Maak een keuze uit: E-mail, Postcode, Telefoon, Vrij (= geen validatie).

Rijen

Geef hier de hoogte van het tekstveld aan. NB: Indien de ingestelde hoogte groter is dan 1 dan werkt de validatie niet meer.

3. Tussentekst

Tekst

Tekst die in het mailformulier wordt getoond, bv. een uitleg.

Maximale lengte invoer In dit veld kan het maximale aantal karakters worden ingevoerd dat het tekstveld mag bevatten.

4. Bijlage

Label

Aanduiding van de bijlage.

Verplicht

Aangevinkt: bezoeker is verplicht een bijlage te uploaden.

5. Datum
Label Aanduiding van het datum veld.
Verplicht Aangevinkt: bezoeker moet veld verplicht invullen
6. Tijd
Label Aanduiding van het tijdveld.
Verplicht Aangevinkt: bezoeker moet veld verplicht invullen

Zoekformulier