Imagemap

Inleiding

Het paginatype Imagemap maakt het mogelijk om informatie via een grafische presentatie te ontsluiten. Het centrale onderdeel van de informatie is een illustratie. Dit kan bijvoorbeeld een landkaart, een foto of een schema zijn. Op deze illustratie worden door de redacteur gebieden gemarkeerd waar aanvullende informatie is te vinden, de zogenaamde hotspots.

Een voorbeeld van een Imagemap

voorbeeld Imagemap met mouse-over blok en verwijzing

Om de bezoeker van uw pagina niet te laten raden waar zich hotspots op de illustratie bevinden zal de illustratie eerst vooraf moeten worden voorzien van grafische kenmerken. Op deze manier is het voor de bezoeker direct duidelijk welke gedeeltes meer informatie bevatten.

Aan elke hotspot kan door de redactie aanvullende informatie worden verbonden. Wanneer de bezoeker de hotspot activeert, naar keuze van de redactie on-mouse-over of on-click, verschijnt een tekstblok in een pop-up met daarin de redactioneel ingevoerde informatie en naar keuze een interne link, externe link of een download.

De verschijningsvorm van de Imagemap is erg afhankelijk van de site specifieke eisen die eraan worden gesteld.

Hotspots en Overlay

Aan een hotspot cluster kan een 'overlay' image of een icoon worden toegevoegd.
Een overlay maakt het mogelijk om een gedeelte van de Imagemap te kunnen 'highlighten' wanneer een bezoeker met de muis overheen gaat. Een overlay toont zodra de muis boven de hotspot zweeft. Wordt de muis buiten de hotspot bewogen, dan verdwijnt de overlay weer. In de praktijk zullen overlays worden geplaatst die net zo groot zijn als de image zelf, een gedeelte van deze overlay zal gemarkeerd/gehighlight zijn. Het is echter ook mogelijk om een kleinere overlay te plaatsen. Deze zal in het midden van de hotspot worden getoond.
Een icoon wordt geplaatst in het midden van de hotspot en toont altijd, ongeacht de positie van de muis. Het icoon vertoont hetzelfde gedrag als de hotspot waar hij bij hoort.

De vink 'Imagemap hotspot toont bij onclick' is vervangen door een selectielijst 'Gedrag imagemap'. Hier kan redactioneel worden gekozen voor een bepaald gedrag van de gehele Imagemap. De geselecteerde instelling geldt voor de hele Imagemap en is niet instelbaar per afzonderlijke hotspot.Er zijn 3 mogelijke keuzes:

  1. Hotspot tonen bij mouseover: de pop-ups verschijnen wanneer een bezoeker met de cursor/muisaanwijzer over een hotspot beweegt.
  2. Hotspot tonen bij click: de pop-ups verschijnen wanneer een bezoeker klikt op een hotspot;
  3. Link volgen bij click: de tekst van de hotspot komt niet in beeld. In plaats daarvan wordt direct de link gevolgd die in de hotspot staat. Deze optie kan vooral handig zijn bij het presenteren van een stroomdiagram, waarbij je op een eindpunt moet kunnen klikken. Onclick verschijnt er geen pop-up met tekst maar wordt de bezoeker direct doorgelinkt naar de volgende relevante pagina.

Ten behoeve van touch-screens:

De hotspot wordt te allen tijde geactiveerd wanneer deze wordt aangeraakt, ook als het gedrag is ingesteld op 'hotspot tonen bij mouseover'.

Werkwijze

De werkwijze voor het inzetten van een Imagemap staat op een aparte pagina beschreven in een stappenplan.

Definities

Velddefinitie module Imagemap

Veld

Toelichting

Imagemap

Inleiding

De inleiding boven de imagemap.

Gedrag Imagemap

Hier kan redactioneel worden gekozen voor een bepaald gedrag van de gehele Imagemap. Er zijn 3 mogelijke keuzes:

  1. Hotspot tonen bij mouseover: de pop-ups verschijnen wanneer een bezoeker met de cursor/muisaanwijzer over een hotspot beweegt.
  2. Hotspot tonen bij click: de pop-ups verschijnen wanneer een bezoeker klikt op een hotspot;
  3. Link volgen bij click: de tekst van de hotspot komt niet in beeld. In plaats daarvan wordt direct de link gevolgd die in de hotspot staat. Deze optie kan vooral handig zijn bij het presenteren van een stroomdiagram, waarbij je op een eindpunt moet kunnen klikken. Onclick verschijnt er geen pop-up met tekst maar wordt de bezoeker direct doorgelinkt naar de volgende pagina.
De geselecteerde instelling geldt voor de hele imagemap; er kan niet per hotspot bepaald worden wanneer deze verschijnt.

Imagemap

Inhoud van het contentvlak. Hier kan de afbeelding worden geplaatst.
Let op: Het is van belang dat éérst het tabblad Hotspot wordt ingevuld. Zie verder het stappenplan.

Hotspot

Toevoegen Hotspots

Titel

Verschijnt als titel in beeld wanneer de hotspot wordt geactiveerd.

Tekst

Deze tekst verschijnt in beeld wanneer de hotspot wordt geactiveerd.

Verwijzing

Hier kan een verwijzing worden gemaakt naar een pagina met informatie. Dit kan naar keuze een interne verwijzing, externe verwijzing of een download zijn.

Overlay Een overlay maakt het mogelijk om een gedeelte van de imagemap te kunnen 'highlighten' wanneer een bezoeker met de muis overheen gaat. Een overlay toont zodra de muis boven de hotspot zweeft. Wordt de muis buiten de hotspot bewogen, dan verdwijnt de overlay weer.
Icoon

Een icoon wordt geplaatst in het midden van de hotspot en verschijnt altijd, ongeacht de positie van de muis. Het icoon vertoont hetzelfde gedrag als de hotspot waar hij bij hoort.

Zoekformulier