Algemeen geldende items

Op deze pagina staan algemeen geldende zaken voor de Modules beschreven.

  1. Naam en Titel van een pagina
  2. Filteren op "bad words"
  3. Melding pagina niet gevonden (404)
  4. Validatierapport formulieren
  5. Statistieken

1. Naam en Titel

Op het tabblad Plus komen de velden Naam en Titel voor. Naam betreft de naam van de pagina zoals die in de IPROX-structuur wordt weergegeven. Deze naam kan op de Item-Tab gewijzigd worden en staat dan na opslaan ook als zodanig in de structuur. De inhoud van het veld Titel verschijnt op de webpagina bovenin het contentvlak. Bij het aanmaken van een nieuwe pagina wordt standaard de Naam overgenomen in het Titelveld. Indien gewenst kan deze titel door de redacteur aangepast worden, bij het bewerken van de pagina (tabblad Plus). Het advies is om Naam en Titel niet te veel van elkaar te laten afwijken, dit kan tot verwarring leiden bij de bezoeker.

2. Filteren op "bad words"

Het kan wenselijk zijn om de invoer van bezoekers te filteren op bepaalde ‘bad words'. Hiertoe kan er in IPROX een specifieke referentielijst worden aangemaakt met de naam 'badwords'. In deze lijst kunnen (delen van) woorden opgenomen worden die als ‘ongewenst' worden gezien. Wanneer een bezoeker één of meer van deze woorden invult in een formulier krijgt hij een melding te zien. De melding is onderhoudbaar via de referentielijst 'overall'. Alleen formulieren zonder ‘bad words' kunnen in dat geval verstuurd worden.

3. Melding pAgina niet gevonden (404)

Standaard zal IPROX URL's die in eerste instantie niet worden gevonden, inkorten en vervolgens proberen te tonen. Dit herhaalt zich totdat er wel getoond kan worden. 
Het is echter ook mogelijk om in uw site een specifieke pagina op te nemen die getoond wordt wanneer een door de bezoeker opgevraagde pagina niet wordt gevonden. Deze 404-pagina dient als alias ‘404' te krijgen.
Met de alias '404-replace' kunt u deze pagina van een extra functie voorzien: dan verschijnt automatisch een extra regel onderaan: "Wellicht was u op zoek naar deze pagina: (titel van bovenliggende pagina met link)". Eronder toont een aftelfunctie - na 20 seconden wordt de bezoeker automatische doorgeleid naar de bovenliggende pagina (voorbeeld).

4. Validatierapport formulieren

Wanneer een bezoeker een formulier wil verzenden zonder dat de verplichte velden zijn ingevuld, verschijnt een melding. Onder deze melding wordt een samenvatting getoond van de ontbrekende en/of foutief ingevoerde gegevens.

5. Statistieken

Binnen de IPROX implementaties kan er gebruikt gemaakt worden van verschillende statistiek pakketten.

Google Analytics

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker. Het IP adres van de bezoeker wordt niet opgeslagen in de database van Google. De laatste cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, waardoor deze niet meer terug te voeren zijn op de specifieke bezoeker.

Google Universal Analytics

IPROX is uitgebreid met de module Google Universal Analytics. Deze module kan op aanvraag voor uw webomgeving worden geïmplementeerd.

Let op

Voordat deze functionaliteit te gebruiken is voor bestaande accounts, moet er eerst binnen Google worden overgestapt naar de nieuwe versie. Op de website van Google vindt u meer informatie over deze overstap. InfoProjects kan hierbij uiteraard ondersteuning bieden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw projectleider of webcoordinator. Of u neemt contact met ons op.

Zoekformulier