Mediawidgets

Inleiding

Indien de MediaWidgets-functionaliteit is geïmplementeerd voor uw webomgeving kan er door de administrator aan de IPROX-editor een extra functie worden toegevoegd. De functie MediaWidget maakt het mogelijk om één of meer widgets toe te voegen aan uw webpagina. Dit is mogelijk zowel in het contentvlak als bijvoorbeeld in de rechterzijbalk van een pagina.

De MediaWidgets worden ingezet om informatie uit onder andere social media direct op te nemen aan uw pagina.

MedaWidgets en de Editor

icoon mediawidgetsIndien de module MediaWidgets is geïmplementeerd voor uw webomgeving kan er door de administrator aan de IPROX-editor een extra functie worden toegevoegd. De functie MediaWidget maakt het mogelijk om één of meer widgets toe te voegen aan uw webpagina. Dit is mogelijk zowel in het contentvlak als bijvoorbeeld in de rechterzijbalk van een pagina.

Voor uw webomgeving kunnen de volgende typen Mediawidgets beschikbaar zijn.

MediaWidgets en de webrichtlijnen

Het toevoegen van MediaWidgets aan een webpagina, kan tot ontoegankelijke inhoud in de resulterende webpagina leiden. Zorg bij audiovisuele content voor een volwaardig toegankelijk alternatief. Voer daartoe altijd naast de code van de widget tevens een alternatieve URL in.

MediaWidget toevoegen

 • Klik in het inhoudsveld op de plek waar u een widget wilt toevoegen.

 • Kik in de IPROX-editor op het icoon MediaWidget, er verschijnt een dialoog.

 • Selecteer eerst welk type Widget u wilt toevoegen. Niet alle typen MediaWidgets zijn toegestaan. U kunt alleen de typen plaatsen die door de administrator zijn geselecteerd. Deze typen verschijnen in het uitvalmenu.

 • Vul de titel van de widget in. Deze titel verschijnt op de webpagina wanneer de bezoeker niet beschikt over Java-script.

 • Plak vervolgens de embed-code van de betreffende widget in het veld Code. Deze code zorgt ervoor dat de betreffende widget onderdeel wordt van de webpagina.

 • Volgens de webrichtlijnen bent u verplicht om ook een alternatieve URL in te voeren. Deze url verwijst naar de betreffende widget op het web en doet dienst wanneer een bezoeker zonder Java-script op de titellink klikt. In de meeste gevallen wordt de alternatieve url automatisch aangemaakt door IPROX.

 • Klik vervolgens in het dialoog op Ok. De MediaWidget verschijnt in uw inhoudsveld.

Het is niet altijd eenvoudig om de embed-code van een bepaalde Mediawidget te achterhalen. Hieronder enkele aanwijzingen.

NB Deze aanwijzingen zijn onderhevig aan veranderingen doordat de betreffende eigenaren van de mediawidgets hun sites aanpassen. Onderstaande lijst zal daarom nooit volledig en up-to-date kunnen zijn.

De aanwijzingen zijn zichtbaar in het dialoogvenster van de MediaWidget nadat u een keuze heeft gemaakt.

mediawidgets dialoogvenster met aanwijzingen

MediaWidgets code

Type MediaWidget

Aanwijzingen bij het plaatsen

Daily Motion

Ga op www.dailymotion.com naar de gewenste film. Klik op 'Delen met' en daarna op 'Ingevoegd'. Kopieer de Embed-code en plak deze hier in het veld "Embed Code".

Flickr

Ga op www.flickr.com naar de gewenste fotostream. Klik op "slideshow", vervolgens rechtsbovenin op "Share" en kopieer uit het veld "Embed" de HTML code. Plak deze in het veld "Code".

Google Maps

Ga naar maps.google.com naar de gewenste kaartsituatie. Klik op het Link-icoon en kopieer uit het onderste veld de HTML code. Plak deze in het veld "Code".

Twitter fountain

De instructie voor de Twitter tijdlijn staat op een eigen pagina.

Yahoo video

Ga naar video.yahoo.com naar de gewenste film. Klik op het driehoekje "share and info" en kopieer uit het veld "Embed Video" de HTML code. Plak deze in het veld "Code" .

You Tube

Ga naar www.youtube.com naar de gewenste film. Klik op "Delen"en daarna op "Insluiten". Kopieer de HTML code. Plak deze in het veld "Code".

Vimeo

Ga naar www.vimeo.com naar de gewenste film. Klik op "Embed" en kopieer de HTML code. Plak deze in het veld "Code".

MediaWidget aanpassen

 • Klik in het Inhoudveld op de link van de MediaWidget die u wilt aanpassen.
 • Kik in de IPROX-editor op het icoon Media Widget, het bijbehorende dialoog verschijnt.
 • U kunt nu bijvoorbeeld de titel aanpassen.
 • NB: wanneer u in plaats van een eerder geplaatste MediaWidget een ander type MediaWidget wilt plaatsen, is het aan te raden eerst de ‘oude' widget te verwijderen en vervolgens de nieuwe gegevens in te voeren.

MediaWidget verwijderen

U kunt MediaWidgets op dezelfde manier verwijderen als alle andere elementen van uw webpagina. Gebruik hiertoe de backspace of de delete-knop.

Beheren van de typen MediaWidgets door de Administrator

De administrator bepaalt voor het hele platform welke MediaWidgets zijn toegestaan. De lijst met toegestane typen MediaWidgets wordt onderhouden in IPROX via Configuratie > MediaWidgets.

Indien nieuwe widgets toegevoegd dienen te worden, is dat via een aanpassing aan de betreffende stamtabel uit te voeren door de administrator. In de meeste gevallen zullen nieuwe widgets geen problemen opleveren en zal deze aanpassing zonder tussenkomst van InfoProjects kunnen plaatsvinden (alleen de url wordt gecheckt). Wanneer een bepaald type widget problemen geeft, dient contact te worden opgenomen met de helpdesk van Infoprojects.

Een overzicht van MediaWidget types die met succes worden gebruikt in IPROX-sites vind u hier: MediaWidget types

MediaWidgets in IPROX 4.2 en hoger

De MediaWidgets waren voorheen onderdeel van IPROX-modules, het implementatieplatform. Vanaf IPROX4.2 zijn ze native opgenomen binnen IPROX-CMS. Alhoewel een redacteur nauwelijks verschil zal merken, zijn er toch een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de 'oude' MediaWidgets:
1. MediaWidgets zijn in te zetten als gegevenstype of als feature in een opmaakprofiel.
2. Bij een gegevenstype kan hoogte/breedte uitgezet worden als dit automatisch uit de context blijkt.
3. Widgets worden in het HTML-veld altijd als blok getoond (dus niet midden in een regel). Het blijft wel mogelijk om in de stijlset widgets links of rechts uit te lijnen, zodat in bepaalde implementaties tekst naast een widget kan worden geplaatst.
4. Widgets worden zodanig opgeslagen dat bij een wijziging van de benodigde code, deze wijziging automatisch doorgevoerd kan worden.
5. Updates van definities van MediaWidgets worden los van CMS-updates gedownload van Infoprojects.nl zodat definities altijd up-to-date zijn.

Uiteraard blijven MediaWidgets die in eerdere versies van IPROX zijn opgenomen ook werken. De handleiding voor het werken met de nieuwe MediaWidgets is opgenomen in een apart document (pdf).

Zoekformulier