Reacties

Algemeen

De redacteur kan centraal een reactiemogelijkheid instellen. Met een minimaal aantal acties kunnen de eigenschappen van deze reactiemogelijkheid voor een hele tak in een site ingesteld en gewijzigd worden.

In de structuur kunt u 1 of meerdere pagina's van het type "Reacties" aanmaken. Zo'n Reactie-pagina is op zichzelf niet toonbaar, maar kan via het plustabveld 'Reacties' gekoppeld worden aan een webpagina. Net als andere Plustab-eigenschappen is deze instelling 'zinkend'. Dat wil zeggen dat ook alle onderliggende pagina's dezelfde reactiemogelijkheid toegevoegd krijgen. In principe kan de reactiemogelijkheid aan alle paginatypen toegevoegd worden. Maar u kunt ook aangeven voor welke specifieke paginatypen de reactiemogelijkheid moet gelden, bijvoorbeeld alleen voor Artikelen.

Indien de reactiemogelijkheid is ingesteld, wordt het reactieformulier getoond op de betreffende pagina. Bezoekers kunnen via dit formulier direct reageren op de pagina. De reacties worden al dan niet gemodereerd geplaatst. Reacties worden niet doorzocht dus tonen niet als zoekresultaat.

Een pagina met Reactiemogelijkheid zou er zo uit kunnen zien:

reactieformulier

CAPTCHA instellen

Bezoekers kunnen direct reageren door het invullen van het reactieformulier. De redacteur bepaalt vooraf of de bezoeker een CAPTCHA moet invoeren bij het verzenden van zijn reactie. De CAPTCHA voorkomt dat er ongewenste automatisch gegenereerde reacties worden ingevoerd. CAPTCHA betekent: "Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart".

Als u deze optie heeft ingesteld, toont het formulier een beveiligingsvraag, een eenvoudig te maken rekensom waarbij de bezoeker het antwoord moet intypen. Machines kunnen dit niet waarmee voorkomen wordt dat dat er SPAM-reacties geplaatst worden.

Reacties

De reacties van de bezoekers verschijnen onderaan de pagina. Bij elke reactie wordt automatisch de datum en het tijdstip van reageren getoond. Het is mogelijk om op reacties van anderen te reageren. De redacteur stelt vooraf in hoe diep de reactiethreads maximaal mogen zijn.

Moderatie van reacties via IPROX-beheer

De moderator kan via IPROX alle reacties beheren (goedkeuren of verwijderen).
De geplaatste reacties zijn op te vragen via het menu Moderatie > Reacties .

Het tabblad ‘Reacties overzicht’ toont een overzicht van alle pagina's waarbij de reactiemogelijkheid is toegevoegd. Na een klik op een pagina opent het dialoog. Met de knop [Reacties] opent u een overzicht van alle reacties die bij het betreffende artikel geplaatst zijn. U kunt een reactie bekijken door deze aan te klikken. U wordt nu automatisch naar de website geleid. Hier ziet u ook de optie om de betreffende reactie te verwijderen. Wanneer de moderatie-optie voor het betreffende artikel op actief is gezet kan men op dezelfde manier reacties goedkeuren.

Moderatie van reacties via de website

Reacties kunnen ook direct via de voorkant van de website beheerd worden. Hiertoe dient de moderator eerst in te loggen. Na inloggen zijn op de betreffende pagina per reactie een aantal extra moderatie-opties zichtbaar (goedkeuren, verwijderen).

Velddefinities paginatype Reacties

Reactiemogelijkheid

Tonen

Bepaal of er een reactieformulier toont en/of er reacties tonen op de pagina. Als u kiest voor de optie 'geen reacties, geen reactieformulier' wordt de reactiemogelijkheid UIT gezet.

Paginatype

Selecteer aan welke paginatypen de reactiemogelijkheid wordt toegevoegd.

CAPTCHA gebruiken

Aangevinkt = de bezoeker dient een captcha in te voeren.

Modereren

Aangevinkt = een geposte reactie wordt niet direct getoond op de website. Pas na goedkeuring van de moderator wordt de reactie zichtbaar.

E-mailadres tonen Aangevinkt = Naam bij de reactie linkt naar het e-mailadres als dit door de bezoeker is ingevuld.

Maximale diepte reacties

Maximale diepte reactiethreads (reacties op reacties)
Aantal reacties per pagina Maximaal aantal reacties (op hoofdniveau) dat per pagina getoond wordt. Bij meer reacties verschijnt een bladeroptie.

Notificatiemogelijkheden

Na het plaatsen van een reactie kan er een notificatiemail worden verstuurd:

  • naar elke bezoeker die heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van reacties op de betreffende pagina.
  • naar de moderator.

Voor de laatste optie gelden de volgende voorwaarden:

  • Voorwaarde 1 is dat een gebruiker een moderator functie heeft.

  • Vervolgens moet iedere gebruiker die een notificatie wenst te ontvangen wanneer er een reactie wordt geplaatst, op een punt in de structuur dit in de plustab aangeven.notificatie op gebruikersniveau

    In tegenstelling tot andere gegevens in dialoogvensters in IPROX schermen, is deze instelling dus gebruikersafhankelijk.

    Vervolgens wordt het aan deze gebruiker gekoppelde E-mail adres gebruikt om de notificatie naartoe te sturen.

Zoekformulier