Artikel

Het paginatype Artikel kan ingezet worden voor het overgrote deel van de inhoud van een website. Naast de invoervelden voor metagegevens bevat het redactiescherm twee velden: inleiding en inhoud. Hierin kan men tekst plaatsen en opmaken (koppen, lijsten), verwijzingen maken (intern/extern), tabellen invoeren, afbeeldingen plaatsen en documenten koppelen.

Omdat het paginatype Artikel veel variaties in implemantatie en verschijningsvormen kent, zijn hier geen schermafbeelingen opgenomen.

Naam en Titel

Op het tabblad Plus komen de velden Naam en Titel voor. Naam betreft de naam van de pagina zoals die in de IPROX-structuur wordt weergegeven. Deze naam kan op de Plus-Tab gewijzigd worden en staat dan na opslaan ook als zodanig in de structuur. De inhoud van het veld Titel verschijnt op de webpagina bovenin het contentvlak. Bij het aanmaken van een nieuwe pagina wordt standaard de Naam overgenomen in het Titelveld. Indien gewenst kan deze titel door de redacteur aangepast worden. Het advies is om Naam en Titel niet te veel van elkaar te laten afwijken, dit kan tot verwarring leiden.

Velddefinities paginatype Artikel

Naam

Toelichting

Inleiding

Inleidende tekst van het artikel. Deze wordt in een apart veld geplaatst om er standaard stijlkenmerken aan toe te kennen. Het veld inleiding is meestal aanwezig, sitespecifiek kan dit afwijken.

Inhoud / artikel / content

In dit veld kan alle inhoud worden ingevoerd en opgemaakt.

Implementatiespecifiek:

  1. Het veld ‘inleiding' is niet altijd beschikbaar.
  2. Er kan een reactiemogelijkheid worden toegevoegd aan een artikel. Zie hiervoor de module Feedback.
  3. Er kan een extra afbeeldingsveld worden toegevoegd aan het bewerkingsscherm ten behoeve van nieuwsbrieven. Deze afbeelding wordt vaak ingevoegd in het tabblad Meta.
  4. Hetzelfde geldt voor een afbeelding die getoond wordt in de index bij de samenvatting van de pagina.
  5. Er kan aan het metadatacluster een extra veld worden toegevoegd waar men het soort Artikel kan aangeven (bijvoorbeeld Nieuwsbericht, Toespraak, Download). Dit wordt gebruikt bij het ordenen van de pagina's in een dossier. Het veld kan ook worden ingezet voor bekendmakingen en type nieuwsberichten. www.overheid.nl maakt gebruik van deze metagegevens.
  6. De pagina kan een rechterzijbalk hebben, indien dit het geval is dan is hiervoor een apart tabblad ingericht.
  7. Het is mogelijk aan een artikelpagina verwijzingen en downloads te koppelen in aparte lijsten. Wanneer er een download- / verwijzingencluster bestaat, dit zal beschreven worden bij het generieke deel over de interface waarvan de rechterkolom deel uitmaakt. Het kan voorkomen dat u de verwijzingen en/of downloads onder het veld Inhoud moet plaatsen.

Zoekformulier