Nieuwsservice

Inleiding

Nieuwsservice is een voorziening waarop bezoekers zich kunnen inschrijven met een profiel. Periodiek wordt automatisch een nieuwsbrief samengesteld en verzonden met de gepubliceerde pagina's onder een redactioneel instelbaar startpunt of meerdere startpunten.

 • De verzonden nieuwsbrief is in zijn geheel te raadplegen via de website. De map waarin de nieuwsbrieven aangemaakt worden, is redactioneel in te stellen.
 • De abonnee ontvangt een gepersonaliseerde nieuwsbrief: deze bevat enkel inhoud op basis van het zelf ingestelde profiel. Standaard worden alle trefwoorden 'aan' gezet voor iedere nieuwe inschrijving, de abonnee wijzigt zelf zijn/haar profiel.
 • De tijdsinterval en de dag voor verzending zijn redactioneel instelbaar.
 • Startpunt(en) voor de nieuwsbrief is instelbaar.
 • De profielkeuze mogelijkheden voor de abonnee komen overeen met de beschikbare
  trefwoorden in de trefwoordklassen; hierbij is instelbaar welke trefwoordklassen meedoen. In elke klasse zijn meerdere keuzes mogelijk; hiërarchie speelt hierbij geen rol. Dat wil zeggen dat we in de keuzelijst enkel niveau 1 tonen, niet eventuele kinderen.
 • De redactie zorgt voor tagging van content. Heeft een pagina 2 tags, en heeft een abonnee beide tags opgegeven in het profiel, dan ontvangt hij dit bericht toch maar eenmaal in de nieuwsbrief.
  Indien er geen nieuws is op basis van het profiel, ontvangt de abonnee geen nieuwsbrief.
 • De verschijningsvorm van de e-mail is vast; de content bestaat uit een omgekeerd chronologische overzicht (nieuwste bovenaan) van berichten bestaande uit titel (link), samenvatting (met evt. afbeelding) , tags.
 • De teksten van de inschrijf/uitschrijf en profielpagina en de teksten in de e-mails rond het inschrijfproces zijn redactioneel instelbaar.

Tabblad Instellingen

De volgende onderdelen staan hieronder uitgelegd:

 1. Algemeen
 2. Presentatie
 3. Verzending
 4. Selectie
 5. Startpunt

1. Algemeen

nieuwsservice-instellingen-algemeen

Automatisch aanmaken

Aan /uit. Met dit veld stelt de redactie in of nieuwsbrieven automatisch aangemaakt moeten worden (in de structuur), conform ingestelde frequentie.
NB: indien dit veld ooit UIT wordt gezet, en daarna weer AAN, gaat op dat moment de dan geldende frequentie in. Mocht daar een overlap in periode in zitten, dan houdt het systeem daar rekening mee (geen dubbeling; andersom is het wel mogelijk dat er een ‘periode' mist afhankelijk van de instellingen).

Automatisch verzenden

Aan /uit. Met dit veld stelt de redactie in of nieuwsbrieven direct ook automatisch verzonden moeten worden naar de mailinglist Nieuwsservice. Dit ‘aan' zetten werkt alleen in combinatie met ‘Automatisch aanmaken' aan.

Archief/Koppeling

Met dit veld moet de redactie een gepubliceerd item aanwijzen waaronder de verzonden nieuwsbrieven worden opgeslagen. Het systeem maakt hieronder zelf een map aan op basis van jaartal en maand. In deze map zet het systeem automatisch aangemaakte nieuwsbrieven neer. In een aparte map Test worden de testverzendingen geplaatst; deze map is NIET gepubliceerd, evenals de Test-Nieuwsbrief.

NB:Tevens is het in dit veld aangewezen item de ‘Archief' link in het Abonnee-menu, mits hier geen virtuele map is gekozen; meestal zal dit dus een index zijn.

2. Presentatie

nieuwsservice-instellingen-presentatie

Afbeelding tonen

Bij items in de mail. Aan/uit. (bij Aan: volgt de instelling in variant)

Samenvatting tonen

Bij items in de mail. Aan/uit.

Datum tonen

Bij items in de mail. Aan/uit.

Trefwoorden tonen

Bij items in de mail. Aan/uit.

Items zonder trefwoord tonen

Hier kunt u instellen wat er moet gebeuren met content die geen trefwoord heeft. De opties zijn: "Niet selecteren", "Bovenaan", "Onderaan".

3. Verzending

nieuwsservice-instellingen-verzending

Onderwerp

Wat hier wordt ingevuld, wordt de SUBJECT van de verzonden nieuwsbrief.

Naam afzender

Dit is de naam die als afzender voor de verzonden mails (zowel de nieuwsbrief zelf, als alle opt-in, opt-out en profielmails) wordt gebruikt.

E-mailadres afzender

Dit is het FROM-adres dat voor de verzonden mails wordt gebruikt.

Verzenddag

Met dit veld stelt u in per wanneer de automatische verzending van nieuwsbrieven moet starten.

Frequentie

Met dit veld stelt u in hoe vaak de nieuwsbrieven automatisch verzonden moeten worden (selectielijst: dagelijks, wekelijks, 2 t/m 8-wekelijks, maandelijks).

Verzendtijdstip

Instelling voor het tijdstip van start verzending (bijv. 17.00). De duur van de verzending is afhankelijk van het aantal abonnees.

4. Selectie

nieuwsservice-instellingen-selectie

Paginatype

Picklist om te definiëren welke paginatypen meekomen in de nieuwsbriefselectie. Geldt voor alle startpunten.

Trefwoordklasse

Picklist om aan te geven welke trefwoordklassen meegaan bij de profielkeuze en verzameling van nieuwsbriefcontent. Hiermee wordt ook de volgorde van de klassen vastgelegd.

NB: in de selectielijst "Trefwoordklasse (nieuwsservice)" moet van elke klasse een item worden opgenomen met dezelfde naam.

5. Startpunt

nieuwsservice-instellingen-startpunt

Link/Koppeling

Met dit herhaalbare veld kiest u één of meerdere startpunten van waaruit de nieuwservice content haalt. Hiermee wordt dus de ‘scope' gedefinieerd waarbinnen de automatisch geselecteerde items moeten vallen.

Zoekformulier