Evenementenagenda

Inleiding

De evenementenagenda bevat een overzicht van evenementen. Voor het maken van een evenementenagenda zijn twee paginatypen nodig:

  • Paginatype‘Evenementenagenda': overzichtspagina.
  • Paginatype 'Evenement': om informatie over een evenement in te voeren en te onderhouden.


Per site kunnen meerdere evenementenagenda’s ingezet worden. Daarnaast kunnen alle evenementen via één overkoepelende agenda verzameld worden (verzamelagenda).

Evenementenagenda

evenementenagenda

Een evenementenagenda start met een redactionele inleiding. Daaronder wordt een overzicht getoond van evenementen. Bij binnenkomst op de pagina worden de evenementen van de huidige maand getoond. Standaard is er een bladeroptie op de pagina aanwezig (volgende/vorige maand).

Op de pagina staat een maandfilter met daarin alle maanden en een jaarfilter met slechts die jaartallen waarin evenementen zijn. De plaats van deze filters is site specifiek. Door middel van deze filters kan de bezoeker de evenementen van een andere maand of ander jaar opvragen. Redactioneel kan worden ingesteld of alleen toekomstige evenementen worden getoond of ook evenementen uit het verleden.

De titel van een evenement wordt altijd getoond op de overzichtspagina. Per evenement kan tevens extra informatie getoond worden. Welke informatie getoond wordt is redactioneel instelbaar door middel van een picklist.

Verder geldt:

  • Het eerstkomende evenement staat bovenaan.
  • Evenementen die lang duren en eventueel maandgrenzen overschrijden, zullen ook lang in de kalender staan en in meerdere maanden aangekondigd worden.

Wanneer de bezoeker op de titel van een evenement klikt, verschijnt de bijbehorende evenementpagina. Op deze pagina worden alle gegevens van het betreffende evenement getoond.

Velddefinities Evenementenagenda

Velddefinities Module Evenementenagenda

Veld

Toelichting

Instellingen

Startpunt

Toevoegen startpunt

Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur naar Evenementpagina’s wordt gezocht voor de evenementenagenda. Er zijn meerdere startpunten mogelijk. Een startpunt kan een virtuele map in een container zijn die gevuld is met Evenementen. Het is ook mogelijk dat de pagina's van het type Evenement direct onder de Evenementenagenda worden ondergebracht.

Selectiefilter De redacteur bepaalt via een picklist of er specifiek op type evenement wordt gefilterd. Zo kan een agenda worden samengesteld waarin alleen bepaalde typen evenementen worden getoond. Bijvoorbeeld een agenda met alleen 'Voorstellingen' of met alleen 'vergaderingen'. Welke typen selecteerbaar zijn, is site specifiek. Het evenementtype wordt bij het paginatype 'Evenement' meestal meegegeven in een extra veld op het tabblad 'Meta'.

Eigenschappen

Getoonde velden

De redacteur bepaalt, via een picklist, welke extra informatie over een evenement wordt getoond.

Evenementen uit het verleden tonen

Aangevinkt: ook evenementen uit het verleden worden getoond. Niet aangevinkt: alleen toekomstige evenementen worden getoond.

LET OP Werkt alleen in combinatie met maandpager of zoekformulier

Maand pager tonen Aangevinkt: De 'maand-bladeroptie' (volgende/vorige maand) verschijnt, maar dan alleen wanneer een specifieke maand actief is. Wanneer (nog) geen maandkeuze is gemaakt, verschijnt ook de 'maand-bladeroptie' niet.
Huidige maand in maandpager tonen Aangevinkt: De huidige maand wordt getoond in de 'maand-bladeroptie'
Zoekformulier tonen Aangevinkt: Boven de getoonde evenementen verschijnt de mogelijkheid om op maand of op jaar te zoeken naar evenementen.
Huidige maand tonen bij binnenkomst

Aangevinkt: de evenementenagenda toont bij het openen direct de lopende of komende evenementen van de huidige maand.

Als dit veld wordt uitgevinkt, worden ALLE nog lopende of komende evenementen getoond, dus ook de evenementen van de volgende maanden en jaren. Het aantal evenementen dat per pagina wordt getoond is afhankelijk van de instelling in het veld 'Items per pagina'.

Items per pagina Het aantal evenementen dat maximaal per pagina wordt getoond. Bij meer evenementen verschijnt een bladeroptie.

Inhoud

Inleiding

Korte introductie van de evenementenagenda. Deze tekst verschijnt direct onder de paginatitel.

Tekst bij lege agenda

Deze tekst wordt getoond als er geen geldige agenda-items zijn (lege agenda). Default: In deze maand zijn er geen evenementen.

Tekst bij niets gevonden

Deze tekst wordt getoond na een zoekactie van een bezoeker, als er geen evenementen worden gevonden in de geselecteerde maand/jaar. Default: Er zijn geen evenementen gevonden in de geselecteerde periode.

RSS-feed

Het is mogelijk om een RSS-feed op te vragen van de evenementen. In deze feed worden – ongeacht de instellingen in de pagina – alleen actuele evenementen getoond. Dat wil zeggen: evenementen die op dit moment plaatsvinden of waarvan de startdatum in de toekomst ligt.

Gekoppelde evenementenagenda

Een Evenementenagenda kan indien gewenst ook op homepage of subhome worden gekoppeld, bijvoorbeeld via een lay-out-blok of in een zijbalk. In dat geval is de werking altijd gelijk en onafhankelijk van de instellingen in het paginatype zelf. ALLE nog lopende of komende evenementen tonen. Het maximum aantal evenementen dat toont, is instelbaar (default = 10).

Schrikkeljaar

Wanneer in de evenementenagenda gezocht wordt op een schrikkelmaand worden evenementen van 29 februari ook gevonden.

Zoekformulier