Discussie

Een discussieforum bestaat initieel uit een inleiding waarin een onderwerp wordt aangesneden of een stelling wordt geponeerd. Daaronder bevindt zich de mogelijkheid voor bezoekers om een reactie te plaatsen via een formulier. Indien gewenst kunnen bezoekers tevens reageren op reeds geplaatste reacties van andere bezoekers.

Verschijningsvorm

De discussiepagina start met de inleiding (onderwerp of stelling). Indien er op de betreffende discussiepagina nog niet eerder reacties zijn geplaatst, verschijnt direct een formulier om een reactie te plaatsen.

schermafbeelding discussieform, eenvoudige styling

Het formulier om reacties te plaatsen bestaat uit de volgende velden:

 • Naam (verplicht)
 • E-mail
 • Titel (verplicht))
 • Reactie (verplicht)

schermafbeelding reactieformulier discussieforum

Geplaatste reacties worden omgekeerd chronologisch getoond (meest recente bovenaan). Per reactie wordt getoond: titel van de reactie, tekst van de reactie, naam (met e-mail link, indien ingevuld), datum en tijd plaatsing bijdrage.

Wanneer de bezoeker klikt op een reactie, gaat hij naar een nieuw scherm waarop (onder de inleiding) alleen de geselecteerde reactie zichtbaar is met daaronder alle vervolgreacties, indien aanwezig.

Indien het ingestelde aantal niveaus het toelaat, kunnen bezoekers reageren op eerder geplaatste reacties. In dat geval verschijnt hetzelfde formulier als bovengenoemd onder de reactie waarop men wil reageren.

Hoe diep de discussieboom zich vertakt, is redactioneel instelbaar.

Wanneer er bijvoorbeeld redactioneel wordt gekozen voor een maximale diepte van 3 niveaus, dan ziet de discussieboom er als volgt uit:

 • 0. Inleiding
 • 1. Geplaatste reactie
 • 2. Re: Geplaatste reactie
 • 3. Re: Re: Geplaatste reactie

Op 3. Re: Re: Geplaatste reactie kan vervolgens niet meer gereageerd worden, om te voorkomen dat discussies eindeloos doorgaan.

NB

Wanneer een bezoeker een formulier wil verzenden zonder dat de verplichte velden zijn ingevuld, verschijnt een melding. Onder deze melding wordt een samenvatting getoond van de ontbrekende en/of foutief ingevoerde gegevens.

Redactionele instellingen

 • Instelbaar is of reacties direct op de website verschijnen of pas worden getoond nadat de moderator de reactie heeft vrijgegeven.
 • Instelbaar is of het discussieforum actief is, bezoekers kunnen alleen bij een actief forum reacties toevoegen.
 • Instelbaar is het aantal niveaus is in de discussieboom dat bij binnenkomst op de pagina getoond wordt op het scherm.
 • Instelbaar is hoe diep de bezoeker mag reageren op de stelling in de inleiding (diepte van de discussieboom).
 • Instelbaar is of bij elke reactie een titel moet worden ingevoerd.

Tevens zijn de inleiding boven het forum, de inleidende teksten boven het reactieformulier en het bericht dat verschijnt na het plaatsen van een reactie redactioneel onderhoudbaar.

Datadefinities velden

Velddefinites van de module Discussieforum

Veld

Toelichting

Instellingen / Discussie

Moderatie

Default = uit. Indien dit is aangevinkt, worden bijdragen pas zichtbaar na moderatie.

Actief

Default = aan. Er kunnen door de bezoekers reacties geplaatst worden. Indien niet aangevinkt: er kan niet meer gereageerd worden. Op deze manier kunnen beëindigde discussiefora gearchiveerd worden.

Items per pagina Items per pagina (default=10). Wanneer een discussiepagina meer items bevat dan de hier ingestelde waarde, wordt een bladeroptie toegevoegd.
Diepte bij startscherm

Aantal niveaus in de discussieboom dat bij binnenkomst op de pagina getoond wordt op het scherm. Indien hier bijvoorbeeld 1 wordt ingevuld, worden bij binnenkomst op de pagina alleen de direct geplaatste reacties op het eerste niveau getoond en niet alle onderliggende reacties. Default= 2.

Minimaal 1, maximaal 6 niveau's.

Maximale diepte

Hier kan aangegeven worden hoe diep de bezoeker mag reageren op de stelling in de inleiding (diepte van de discussieboom). Indien hier bijvoorbeeld 1 wordt ingevuld, mag er slechts 1 niveau diep gereageerd worden (dus geen reactie op een reactie). Default = 10
Maximaal aantal onderwerpen

Hier wordt het maximaal aantal onderwerpen bepaald dat in het Discussieforum mag voorkomen.

Wanneer bij een discussieforum dat in gebruik is, de waarde in het veld 'Maximaal aantal onderwerpen' wordt aangepast, overruled de nieuwe instelling de vorige waarde. Dat betekent dat eventuele eerdere geplaatste bijdragen niet langer zichtbaar kunnen zijn voor de bezoeker. NB: Voor de moderator blijven alle bijdragen zichtbaar en bewerkbaar.

Titel bij reactie

Default = aan. Indien deze optie is aangevinkt wordt bij elke reactie een titel gevraagd en op de site geplaatst. Uit = bezoeker hoeft geen titel bij een reactie in te voeren en deze titel wordt dan ook niet getoond.

Titel bij onderwerp Het is verstandig om het veld "titel bij het onderwerp" onder Instellingen aan te vinken. Hiermee zorgt u ervoor dat een nieuw gestarte discussie van een onderwerp wordt voorzien.
Afzender adres attendering Dit is de afzender van de attenderings e-mail ("From" of "Van)
E-mail attendering Bij plaatsing van bericht wordt, als dit veld is ingevuld, naar dit adres een e-mail gestuurd met de link naar de reactie.

Inhoud

Inleiding

Inleidende tekst die bovenaan de pagina verschijnt, direkt onder de titel. Dit kan een onderwerp zijn of een startstelling.

Inleiding formulier

Tekst die bovenaan het reactieformulier verschijnt.

Bericht na verzending

Tekst die de bezoeker ziet na het verzenden van zijn reactie.

Bericht na fout

Tekst die de bezoeker ziet wanneer er bij het verzenden een fout is opgetreden.

Moderatie

De moderator heeft bepaalde opties die een gewone bezoeker niet heeft. Na inloggen kan hij via de voorkant van de site geplaatste bijdragen verwijderen, verbergen of vrijgeven (tonen). Indien de optie ‘moderatie' aanstaat, zal de moderator de geplaatste bijdragen eerst actief moeten vrijgeven (op ‘tonen' moeten zetten) voordat ze daadwerkelijk op de website verschijnen.

Let op:

Indien de moderator een geplaatste reactie verwijdert, worden automatisch ook eventuele vervolgreacties verwijderd. De complete discussietak verdwijnt van het scherm.

Implementatie-specifiek

Vooraf kan worden bepaald of een titel bij een reactie ALTIJD moet worden ingevuld of juist NOOIT. Afhankelijk daarvan kan het veld ‘Titel bij reactie' eenmalig worden ingesteld en vervolgens uitgezet. Voor een redacteur is deze optie dan niet meer beschikbaar.

Zoekformulier