Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Snelmenu

schermafbeelding snelmenu met uitleg

Het snelmenu komt tevoorschijn als u in het structuurscherm met de muis over een icoon van een pagina of een itemtype schuift. Afhankelijk van het type item, de status en of er notities aanwezig zijn, treft u maximaal 5 functies aan. Deze functies zijn gelijk aan die uit de Itemtab (dialoogvenster Opties). Mouse-over de iconen, er verschijnt uitleg.

Zoekformulier