Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
CAPTCHA

Veld in een formulier om ervoor te zorgen dat het formulier door een persoon wordt ingevuld en niet geautomatiseerd door een computer. De afkorting staat voor: Completely Automated Turing Test To Tell Computers and Humans Apart.

De gebruiker krijgt dan een eenvoudige rekensom voorgelegd. De bezoeker mag een getal of een woord invoeren, beiden worden herkend.

CAPTCHA beveiligingsvraag som

Er is ook een optie om in plaats van de standaard captcha een meer geavanceerdere captcha in te zetten:  "reCaptcha v2"

Recaptcha v2

Dit kan door bij standaardveld Captcha te kiezen voor deze optie. Het resultaat wordt dan een vinkje wat je kan zetten voor "Ik ben geen robot"

Recaptcha in formulier

Wanneer deze optie nog niet aanwezig is in uw omgeving kunt u hierover contact opnemen met de IPROX helpdesk.

Zoekformulier