Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
CAPTCHA

Veld in een formulier om ervoor te zorgen dat het formulier door een persoon wordt ingevuld en niet geautomatiseerd door een computer. De afkorting staat voor: Completely Automated Turing Test To Tell Computers and Humans Apart.

Om te voldoen aan de webrichtlijnen is de captcha vereenvoudigd. Voorheen werd gebruik gemaakt van een visuele captcha, gebaseerd op het lezen van tekst. Hieronder staat een voorbeeld van zo'n captcha.

verouderde CAPTCHA die gebruik maakt van het lezen van tekst.

Dit soort captcha’s staat visueel beperkte gebruikers het gebruik van datgene dat afgeschermd is in de weg. Om die reden worden met nieuwe releases de visuele captcha's vervangen door een ander type. De gebruiker krijgt dan een eenvoudige rekensom voorgelegd. De bezoeker mag een getal of een woord invoeren, beiden worden herkend.

CAPTCHA beveiligingsvraag som

Zoekformulier