Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Workflow

In Workflow wordt geregeld dat pagina's worden overgedragen van de ene redacteur naar de andere. Binnen IPROX is er sprake van Workflow indien de functieknoppen "ter publicatie" en "ter redactie" zichtbaar zijn in de Item-tab. Workflow wordt specifiek per omgeving op aanvraag geactiveerd. Workflow wordt gebruikt indien niet alle redacteuren publicatierechten hebben. Workflow werkt alleen indien de autorisatieprofielen Schrijver en Hoofdredacteur worden toegepast. Zie ook: De Item-tab en Autorisaties.

Zoekformulier