Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

Metagegevens

Metagegevens zijn gegevens die niet altijd aan de sitebezoeker worden getoond, maar die wel van belang zijn voor verschillende processen zoals zoeken en archiveren. Deze gegevens worden in het redactiescherm ingevoerd onder de Meta-tab (Metatab).

Zoekformulier