Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Gebroken link

Een gebroken link is een externe link (verwijzing) die niet conform de webrichtlijnen is genoteerd of die niet meer naar de bedoelde pagina verwijst.  Zie ook: Functionaliteit rechterkolom: werklijsten.

Vergelijk met: dode link.

Zoekformulier