Overige functies

Bron en Attributen

broncode-attributen

Bron (HTML)

De IPROX-editor biedt de mogelijkheid om de HTML-code op te vragen van het inhoud veld waarin u werkt. Gebruikers met kennis van HTML kunnen hierin ook code invoeren of opschonen. Met [Ok] bevestigt u uw bewerkingen en keert u terug naar de visuele bewerking van het inhoud veld.

Attributen

Voor redacteuren met kennis van HTML is er de mogelijkheid te werken met Attributen. Nadere uitleg volgt.

Ongedaan maken / Herhalen

ongedaan-opnieuw

Met deze knoppen kunt u de vorige actie ongedaan maken of herhalen. Deze functies komen overeen met de Windows-functies Control-Z en Control-Y

Spellingscontrole

Spellingscontrole zet u voor uw browser aan. Tijdens het typen worden verkeerd gespeld woorden met rood onderstreept. Met de rechter muisknop kunt u de correctie uitvoeren. Dit kan er zo uitzien:

spelling

Instellingen in Mozilla FireFox

Volg deze menu sequence: Extra > Opties > Algemeen > Navigeren > vink zetten bij Mijn spelling controleren.

Instellingen in Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95604

Instellingen in Internet Explorer

Standaard is de spellingscontole ingebouwd vanaf versie 10.

http://ie.microsoft.com/TEStdrive/Browser/SpellChecking/Default.html

MediaWidget

mediawidget-toevoegen

Met de knop MediaWidget kunt u een koppeling maken met verschillende social media. Dat wil zeggen dat de inhoud van het gekozen social media op uw pagina wordt getoond. In het dialoogvenster dat hierbij hoort kiest u een social media. De bijbehorende instructie verschijnt als u met de muis over het veld "Code"gaat. Nadat u de code hebt geplakt in dit veld, verschijnt in het veld automatisch de URL die erbij hoort. In veel gevallen zullen de velden Breedte en Hoogte ook automatisch worden ingevuld. Deze zijn nog wel aanpasbaar. U kunt de werking van de MediaWidget controleren in "Tonen".

Flashbestanden voegt u ook onder de knop Mediawidget toe. Echter om aan de webrichtlijnen te voldoen is er extra programmeer werk nodig.

Bekijk ook de beschrijving van de Module MediaWidget.

hotspots Hotspots

Indien het mogelijk is om een zogenaamde Imagemap te maken, dan kunt u in die Imagemap hotspots aanmaken. Dit wordt in het sitereglement verder uitgewerkt.

Uitlijnen

Voor het uitlijnen van tekst, afbeeldingen en andere onderdelen in uw pagina gebruikt u de functionaliteit onder de knop Uitlijning:

Uitlijning functionaliteit

Zoekformulier