Lijsten

Standaard instelling van lijsten

lijsten

U kunt op twee manieren een lijst aanmaken: een lijst met opsommingstekens of een lijst met specifieke ordening. De mogelijkheden onder deze knoppen zijn sitespecifiek, niet iedere site is voorzien van een uitgebreid keuzemenu.

  1. Klik op de plaats waar u de lijst wilt beginnen.
  2. Klik op één van lijst-knoppen.
    Indien u voor een geordende lijst kiest, kunt u het type ordening bepalen.
  3. Er verschijnt een ordeningsteken waarachter u tekst kunt typen.
  4. Gebruik de [Enter]-toets om een nieuwe regel te beginnen met een nieuw ordeningsteken.
    Met de toetsencombinatie [Shift]+[Enter] begint u een nieuwe regel zonder ordeningsteken.
  5. Beëindig de lijst door tweemaal op [Enter] te drukken.

Tip:

Reeds ingevoerde paragrafen kunt u gezamenlijk selecteren en in één keer tot lijst maken.

Een hiërarchische lijst

U kunt een lijst opnemen met daarin een onderverdeling in niveau's. Dit is een optie die werkt vanaf IPROX 4.4.1446. In de onderstaande afbeeldingen ziet u dat de lijst verschillende niveaus kent, maar ook dat er gebruik is gemaakt van een geordende en een ongeordende lijst.

Functieknoppen voor de lijst:

Een lijst laten inspringen

Functieknoppen voor het inspringen:

functieknoppen voor het inspringen van lijsten

Zoekformulier