Koppen en paragrafen

De grootte en kleur van koppen en paragrafen is vastgelegd in de stijl van de website. U kunt hier als redacteur niet van afwijken. Vanwege de webrichtlijnen dient u tevens consequent te zijn in de toepassing van opmaakmogelijkheden.

pulldown-paragraaf

Koppen opmaken

Met behulp van de hiernaast getoonde knoppen kunt u koppen voorzien van verschillende stijlen (opmaak). Afhankelijk van uw implementatie kunt u binnen een HTML-veld een aantal koppen toepassen. In de afbeelding hierboven is P van "paragraaf" actief en om die reden wit met een blauw kader.

  • Kop 1 en 2 zijn in gebruik voor o.a. de titel van de pagina en de koppen voor rechterzijbalk items.
  • Kop 3 t/m kop 6 kunt u gebruiken om koppen in het inhoudvlak op te maken. Afhankelijk van de imprementatie.

Volgens de webrichtlijnen dient u de kopstijlen in een vaste logische (hiërarchische) volgorde te gebruiken en geen navigatieniveaus over te slaan. Dat houdt in dat u eerst kop 3 gebruikt, daarna kop 4 en vervolgens kop 5.

Tekst in kopstijl zetten

Om tekst als kop op te maken klikt u op een plaats in de tekst die u wilt aanduiden als kop. Selecteer vervolgens via de knoppen de juiste stijl. De tekst wordt in de geselecteerde stijl opgemaakt.

Tekst van kopstijl ontdoen

Om een kopstijl te verwijderen plaatst u de muisaanwijzer in de tekst en kiest u in de editor voor de knop [P], de tekst wordt nu gemarkeerd als "paragraaf" ookwel "platte tekst" genoemd.

Quote

Het BLOCKQUOTE-element moet volgens de webrichtlijnen worden gebruikt om aan te geven dat het gaat om een blok tekst, dat uit een andere bron geciteerd wordt. Selecteer het tekstblok en klik vervolgens op het icoon [aangeven van lange citaten]. In het dialoogscherm vult u een internetadres in als bron van de tekst. Dit internetadres is alleen zichtbaar in de HTML. De door het BLOCKQUOTE-element ingesloten tekst wordt in het HTML-veld omsloten door een gestippeld kader en springt iets in.

Of en hoe de blockquote zichtbaar wordt gemaakt op de website is afhankelijk van de stijlset. Deze tekst is als blockquote opgemaakt.

Vet en cursief

Paragrafen onderscheiden zich voor het oog vaak als blokken tekst. Wanneer u bij het intypen van tekst de [Enter]-toets gebruikt, dan wordt er een nieuwe paragraaf aangemaakt, voorafgegaan door een witregel. Wilt u naar de volgende regel te gaan zonder de automatische witregel, gebruik dan de toetsencombinatie [Shift]+[Enter]. U creëert hiermee geen nieuwe paragraaf.
Let op: gebruik nooit twee keer [Shift]+[Enter] na elkaar aangezien dit niet toegestaan is volgens de webrichtlijnen.

B (bold) = vet maken van tekst.
I (italic) = cursief maken van tekst
Klik in het woord dat u wilt opmaken of selecteer een stuk tekst. Klik op het gewenste opmaak-icoon.

Opmaak ongedaan maken

U kunt opmaak verwijderen door in het opgemaakte woord te klikken of een opgemaakt stuk tekst te selecteren en vervolgens te klikken op het icoon ‘Opmaak verwijderen'. Een andere mogelijkheid is om de opgemaakte tekst te selecteren en daarna op het opmaak-icoon te klikken dat u gebruikt heeft om de betreffende opmaak aan te brengen.

Zoekformulier