Links: aanpassen of verwijderen

Aanpassen verwijzing interne en externe link:

  • ga met de cursor in de verwijzing staan

  • open het dialoogvenster dat daarbij hoort door op IPROX-link of Hyperlink te klikken

  • Pas de verwijzing aan

  • Bevestig met [Ok].

Verwijderen verwijzing naar document, interne en externe verwijzing

link-verwijderen

  • Klik op de verwijzing.

  • De knop (icoon) ‘Link verwijderen' wordt actief. Klik hier op.

  • De verwijzing is verwijderd.

Zoekformulier