Downloads beschikbaar stellen

document-invoegen

In een HTML-veld kunt u een verwijzing maken naar een bestand (bijvoorbeeld een PDF). U stelt op deze manier het bestand beschikbaar als download aan de bezoeker van de site. Het bestand wordt door IPROX naar de webserver gekopieerd. Bestanden kunt u vanaf een lokale bron (bijv. uw pc of netwerkschijf) selecteren maar ook uit de IPROX-catalogus halen.

De webrichtlijnen schrijven voor dat bij een download zowel bestandsgrootte als ook bestandstype vermeld staan. IPROX doet dit vanaf versie 4.4.1445 automatisch. De redacteur hoeft dit niet handmatig te doen.

Nieuw bestand invoegen (vanaf pc of netwerkschijf)

document-dialoog

 1. Klik op de plaats waar u de verwijzing naar het bestand wilt aanbrengen, of selecteer de tekst die u wilt laten verwijzen naar het bestand.
 2. Klik op het icoon "Document invoegen".
 3. Wanneer u een nieuw bestand wilt toevoegen, selecteert u in het dialoogvenster de optie ‘Nieuw document invoegen' en klikt u op [Ok].
 4. Gebruik de knop [Bladeren /Browse] om het bestand te selecteren waarnaar u wilt verwijzen. Klik in het Windows-dialoogvenster op [Openen] en vervolgens in het IPROX-dialoogvenster op [Ok]. Het bestand wordt nu gekopieerd naar de IPROX-server. Afhankelijk van de omvang van het document, kan dit enige tijd in beslag nemen.
 5. U kunt direct de Linktekst invoeren of bij geselecteerde tekst de Linktekst wijzigen.
 6. Bevestig uw keuze met [Ok]. De geselecteerde tekst is nu gemarkeerd om aan te geven dat er een verwijzing is gemaakt.

Bestand uit de catalogus invoegen


IPROX bevat een catalogus. Hierin kunnen bestanden gerubriceerd worden opgeslagen. Voor het plaatsen van bestanden op een pagina kunt u de catalogus gebruiken. Instructie voor het toevoegen van bestanden aan de catalogus is hier beschreven. Het verwijzen naar een bestand in de catalogus werkt als volgt:

 1. Plaats de muisaanwijzer daar waar u wilt verwijzen naar het bestand.
 2. Klik op de knop (icoon) ‘Toevoegen bestand'.
 3. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de optie ‘IPROX-catalogus'.

Het rolmenu ‘Categorie' is nu actief.

document-catalogus-invoegen

 1. Selecteer de categorie binnen de catalogus waarin het gewenste bestand is opgenomen.
 2. Zodra de categorie is gekozen verschijnen de bestanden uit deze categorie. Klik op het gewenste bestand. Er verschijnt een verwijzing om het bestand ter controle te openen alvorens het te plaatsen.
 3. Bevestig uw keuze met [Ok]. De geselecteerde tekst is nu gemarkeerd om aan te geven dat er een verwijzing is gemaakt.

Zoekformulier