IPROX-Modules versie 4.9.2404

Releasedatum 25 januari 2024

Toelichting per aanpassing
Issue Onderdeel Release Notes
IPMOD-1957 Basis

Toegankelijkheidsverbeteringen: koppen en knoppen in het menu
In het menu van de primaire navigatie zijn nu de kop van een submenu en de knop om dit uit te klappen van elkaar gescheiden, zodat titels niet dubbel voorgelezen worden.

IPMOD-1958 Formulier

Toegankelijkheidsverbetering: bij foutmelding na invullen formulier eerste niet ingevulde veld focussen
Als in een formulier een veld niet of niet goed wordt ingevuld, verschijnt een overzicht met incorrecte velden. Nu wordt direct de eerste melding gefocust, zodat je direct naar dat eerste veld kunt springen om het in te vullen cq. te corrigeren.

IPMOD-2002 Basis

Toegankelijkheidsverbetering: uitklapknop hoofdmenu is nu echte knop
De uitklapknop van het hoofdmenu (bij sterk inzoomen, of op mobiel) is nu echte knop, hetgeen de toegankelijkheid verbetert.

IPMOD-2047 Zoeken

Verbetering: stopwoorden niet indexeren
Om zoekresultaten te verbeteren, is het wenselijk dat stopwoorden (zoals ‘de’, ‘van’) bij indexering van termen overgeslagen worden. Hiertoe is nu een script beschikbaar om deze woordenlijst in te regelen.

IPMOD-2049

Toegankelijkheidsverbetering: buttons moeten altijd een type hebben
Alle buttons in onderdelen van paginatypen en blokken zijn nu expliciet getypeerd (al button of submit).

Zoekformulier