Release notes IPROX-Modules versie 4.4.2202

Releasedatum: 13 januari 2022

Toelichting releasenotes per aanpassing
Component Key Release Notes
CVDR IPMOD-1470

CVDR correct laten werken op de site en zoekfunctie
Het paginatype CVDR met de achterliggende indexeringsfunctionaliteit doorzoekt de regelingen van een organisatie. De CVDR is nu als zelfstandige module beschikbaar in de IPROX Modules. Deze aanpassing is noodzakelijk aangezien de koppelvlakken die voor CVDR gebruikt worden wezenlijk gewijzigd zijn. Na deze aanpassing werkt de CVDR weer op de site en in de zoekfunctie.

Dit vereist een aanpassing per implementatie. InfoProjects neemt contact op met de organisaties die gebruik maken van deze module.

GVOP IPMOD-1487

Functionele verbetering GvopIndexUpdater
Bij sommige organisaties worden de bekendmakingen integraal in de zoekfunctie meegenomen. De GvopIndexUpdater die dit uitvoert is geoptimaliseerd en wordt op een andere wijze geïmplementeerd.

InfoProjects neemt contact op met de organisaties die hier gebruik van maken.

GVOP IPMOD-1471

Optimalisatie Bekendmakingenzoeker (GVOP)
Met het paginatype Bekendmakingenzoeker (GVOP) kan gezocht worden in de bekendmakingen van een organisatie. Dit paginatype en de achterliggende indexeringsfunctionaliteit zijn geoptimaliseerd en als zelfstandige module beschikbaar in de IPROX Modules. Deze aanpassing is noodzakelijk aangezien de koppelvlakken die voor GVOP gebruikt worden wezenlijk gewijzigd zijn.

Dit vereist een aanpassing per implementatie. InfoProjects neemt contact op met de organisaties die gebruik maken van deze module.

IPMOD-1469

Optimalisatie module Product en Productencatalogus
Het paginatype  product en productencatalogus zijn nu als zelfstandige module beschikbaar gekomen in de IPROX Modules.

Dit vereist een aanpassing per implementatie. InfoProjects neemt contact op met de organisaties die gebruik maken van deze module.

Zoeken IPMOD-1468

Optimalisatie module Zoeken
Met het paginatype Zoeken met een aantal externe bronnen kan gezocht worden in de site, in de bekendmakingen, en in de regelgeving van een organisatie. Dit paginatype is als “add-on” op de zoekpagina beschikbaar gekomen in de IPROX Modules.

Dit vereist een aanpassing per implementatie. InfoProjects neemt contact op met de organisaties die gebruik maken van deze module.

Zoekformulier