IPROX-Modules releasenotes versie 4.8.2313

Releasedatum 30 maart 2023


Toelichting release notes per aanpassing
Key Component Release Notes
IPMOD-1782 Baseline

Opgelost: klik voor een vergroting toont dezelfde afbeelding
Een fout is opgelost waarbij de beloofde vergroting van een afbeelding leidde tot exact dezelfde afbeelding. Met de oplossing wordt weer steeds een passende vergroting (afhankelijk van het device van de bezoeker) van de afbeelding gepresenteerd.

IPMOD-1760 Begrippenlijst

Verbeterd: uitleg van begrippen in een popup
Een begrip is een paginatype dat uitlegt wat een begrip inhoudt. Begrippen kunnen in lopende tekst worden gelinkt om achtergrondinformatie en/of uitleg te geven. Deze links openen nu standaard een popup, zodat de gebruiker de huidige pagina niet hoeft te verlaten en de draad van de originele tekst niet kwijtraakt.

IPMOD-1770 CVDR, GVOP

Verbeterd: overheidsmetadata ophalen via https
Van oudsher werden definities voor overheidsmetadata gepubliceerd via http. Tegenwoordig zijn ze via https beschikbaar en IPROX haalt ze nu dan ook op via https.

IPMOD-1752 Downloaddossier

Verbeterd: zip upload maakt gebruik van bestaande mappen waar mogelijk
Bij het toevoegen van downloads vanuit een zip worden de mappen uit die zip omgezet in mappen in het CMS. Dit proces is nu verbeterd zodat een bestaande map met dezelfde naam wordt hergebruikt en wildgroei van mappen wordt voorkomen.

IPMOD-1766 Facetzoeker, Index, Zoeken

Verbeterd: sneller indexeren ten behoeve van zoeken en indexen
Het proces dat content indexeert voor zoeken en indexen signaleert nu beter of de indexering compleet is, waardoor bij grote contentwijzigingen de index sneller bijgewerkt is.

IPMOD-1686 Formulier

Verbeterd: eenvoudig meerdere bestanden uploaden bij een formulier
Bij een bijlage veld kan nu optioneel worden aangevinkt dat meerdere bestanden gekozen kunnen worden. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om een formulier te maken waarin een gebruiker de benodigde documenten aanlevert.

IPMOD-1749 Jaarverslag

Nieuw: jaarverslag ter review aanbieden aan collega’s
Voordat uw jaarverslag live gaat, wilt u natuurlijk zeker weten dat alles 100% in orde is en mogelijke verbeterpunten doorvoeren. Hiervoor kunt u uw collega’s in staat stellen het jaarverslag te previewen en reacties te geven per pagina.

IPMOD-1744 Jaarverslag

Nieuw: boekhoudkundig blok in jaarverslag
Een jaarverslag bevat in de regel ook een financiële paragraaf. Het opmaken van deze boekhoudkundige gegevens in een normaal HTML-veld is een tijdrovende klus waarbij het resultaat visueel vrijwel nooit tot tevredenheid zal leiden. Het boekhoudkundig blok past een aantal slimme vuistregels toe waardoor getallen en regels steeds goed uitlijnen en de financiële verantwoording overzichtelijk gepresenteerd wordt.

IPMOD-1762 Kennisbank

Nieuw: favorieten
Ingelogde kennisbankgebruikers kunnen pagina’s markeren als favoriet. Via een uitklapper in de header of via een blok op de pagina (afhankelijk van inrichting) kan een gebruiker zijn favorieten gebruiken of beheren.

IPMOD-1761 Kennisbank

Nieuw: alertering en opvolging van significante content
De redactie van de kennisbank kan specifieke pagina’s markeren als significante content. Ingelogde kennisbankgebruikers krijgen een alertering op deze pagina’s en kunnen deze als gelezen markeren als ze van de inhoud kennis hebben genomen. De beheerder kan inzien of gebruikers daadwerkelijk hun alerteringen opvolgen en zo nodig de kennisbankgebruiker hierop aanspreken.

IPMOD-1745 Kennisbank

Nieuw: aanvullende informatie voor kennisbankgebruikers
Specifieke ingelogde gebruikers zien extra content wanneer zij de publieke website bezoeken, waardoor zij gemakkelijker vragen van burgers kunnen beantwoorden. De extra content is ook doorzoekbaar, maar natuurlijk alleen voor deze specifieke gebruikers.

IPMOD-1784 PPC

Aangepast: wijziging provinciale productnaam
Vanuit ICTU is de waardelijst aangepast met productnamen. In de SDG-koppeling is deze wijziging doorgevoerd.

IPMOD-1779 Reacties

Opgelost: reageerders kunnen zich niet meer abonneren op notificaties
Ook als een reageerder expliciet aangaf op de hoogte gehouden te willen worden bij het verschijnen van antwoorden, stond in de bevestigingsmails dat was aangegeven dat hij/zij dat niet wilde. En de notificaties werden ook niet verzonden. Dit alles is nu hersteld.

Zoekformulier