IPROX-Modules releasenotes versie 4.9.2326

Releasedatum 29 juni 2023

Toelichting release notes per aanpassing
Key Component Release Notes
IPMOD-1854 Downloaddossier

Nieuw: kenmerken bij downloaddossier
Bij een downloaddossier kunnen nu - afhankelijk van het soort dossier - kenmerken worden opgegeven. Bijvoorbeeld de periode van terinzagelegging als dat relevant is.

IPMOD-1847 Downloaddossier

Verbeterd: selecteren bestanden in downloaddossier
Na Alles selecteren kun je nu ook Alles deselecteren.

IPMOD-1838 Downloaddossier

Verbeterd: functionaliteit bij downloaddossier
Downloaddossier heeft verschillende functionaliteiten die alleen bij voldoende inhoud zinvol zijn, zoals het maken van een zip van bestanden. Deze functionaliteiten hoeft de redacteur nu niet meer handmatig per dossier aan en uit te zetten, maar gebeurt automatisch op basis van de inhoud van het downloaddossier.

IPMOD-1825 Facetzoeker

Opgelost: filter kiezen in facetzoeker
Als je op pagina 2 van een facetzoeker zat en je paste een filter toe, dan sprong je naar pagina 2 van het zoekresultaat. Dit is aangepast, zodat je nu bij elke nieuwe/aangepaste zoekactie naar pagina 1 gaat.

IPMOD-1824 Facetzoeker

Verbeterd: filter op trefwoord in facetzoeker vindt ook alle onderliggende trefwoorden
Het zoeken op een hoofd-trefwoord (bv Amsterdam) levert nu ook alle resultaten op die horen bij sub-trefwoorden (bv Bijlmer).

IPMOD-1823 Facetzoeker

Nieuw: hiërarchische facetten zijn initieel ingeklapt
Bij facetten die onderling hiërarchisch geordend zijn, toont nu initieel alleen nog het hoogste niveau. De gebruiker kan uitklappen naar het niveau eronder.

IPMOD-1798 Friendly Captcha

Nieuw: Friendly Captcha
Met Friendly Captcha kan een website voldoen aan alle regels rondom zowel toegankelijkheid als persoonsgegevens. Bovendien is - los van de specifieke captcha - het beheren van het type captcha versimpeld, zodat dit alleen nog op variant niveau wordt ingesteld.

IPMOD-1861 Global

Verbeterd: knoppen hebben semantische duiding
Overal in de modules hebben knoppen nu een semantische duiding gekregen (bv primair of neutraal), waardoor een consistente weergave van verschillende knoppen verkregen wordt.

IPMOD-1856 Global

Verbeterd: accepteren van cookies
Bij het accepteren van cookies herlaadt de pagina, zodat de content en scripts die hiermee verbonden zijn worden ingeladen. In werkvormen waarin de gebruiker halverwege een actie is - zoals bij een formulier - moet dat herladen niet plaatsvinden. Deze uitzondering gold al voor formulieren en is nu uitgebreid naar andere relevante paginatypen.

IPMOD-1822 Kennisbank

Nieuw: verwijderen vanuit lijst van favorieten
Vanuit de verschillende lijsten met favorieten kan een gebruiker nu ook favorieten direct verwijderen.

IPMOD-1853 Media

Verbeterd: weergave ondertiteling bij audio-bestand
Onderdeel van de module media.

IPMOD-1767 Piwik

Nieuw: integratie cookies met Piwik Consent Manager
Het gebruik van cookies is nu geïntegreerd met Piwik Consent Manager, zodat toestemming in Piwik doorwerkt in IPROX.

IPMOD-1855 PPC

Opgelost: opmaak tekst naar Single Digital Gateway
Bij de export naar de Single Digital Gateway werden de velden productAanwezigToelichting en productValtOnderToelichting ten onrechte in Markdown formaat geschreven. Dit is nu conform spec aangepast naar platte tekst.

Zoekformulier